ENGLISH  |  RU  |  עברית

עו"ד עובדים זרים

משרד עורכי דין זרי חזן, הינו משרד עורכי הדין המוביל בארץ לתחום עובדים זרים.

המשרד שם לו למטרה להגן על זכויות העובדים הזרים ומעסיקיהם.
המשרד צבר ניסיון רב ומוצלח במתן השירותים המשפטיים הבאים:

  • סיוע וייעוץ משפטי לעניין קבלת אשרות שהייה לעובדים זרים, ילדי עובדים זרים ופליטים.

 

  • הגשת בקשות לאשרת שהייה מטעמים הומניטריים.

 

  • מתן ייעוץ משפטי למעסיקיהם של עובדים זרים ע"י עורך דין עובדים זרים מומחה.

 

  • מתן ייעוץ משפטי לעניין זכויות עובדים זרים וטיפול במעצרים של עובדים זרים על-ידי משטרת ההגירה.

 

  • סיוע מיידי למסורבי כניסה לישראל המעוכבים בנתב"ג.

 

  • ייעוץ משפטי וטיפול בבקשות בהתאם לנהלי משרד הפנים ומשרד התמ"ת, לרבות הגשת ערר על החלטותיהם.

 

  • ניהול הליכים משפטיים – עתירות מנהליות, ערעורים מנהליים ובג"צים כנגד החלטות משרד התמ"ת ומשרד הפנים, לרבות מחלקת אשרות ומנהל האוכלוסין.

 

  • ייצוג בפני בית הדין למשמורת.
זרי חזן - משרד עורכי דין  |  שאול המלך 35, בית אמריקה תל אביב  |  טלפון: 03-6918636  |  פקס: 03-6092920  |  מייל: info@zarihazan.com

 

עו"ד הגירה  |  עורך דין הגירה  |  עו"ד פלילי  משרדי עו"ד מובילים  |  אשרות עבודה בישראל  |  עו"ד עובדים זרים  | ויזה לישראל | הסדרת מעמד בן זוג זר |