24 פברואר 2020

המחיר המטורף להעסקת מומחה זר מחו"ל

העסקת מומחה זר אף פעם לא הייתה הליך קל, אולם כעת בהתאם להחלטת רשות האוכלוסין וההגירה, עודכנו והוגדלו סכומי האגרות וההיתרים לשכר למומחים זרים. עם זאת, לצד המחיר הגבוה ישנן גם הקלות מסוימות לחברות הייטק גדולות.

העסקת מומחה זר בהייטק היא משימה שכרוכה בהגשת בקשה להיתר להעסקת מומחה זר ברשות האוכלוסין, עמידה בתנאים ובקריטריונים של העסקת המומחה כגון תשלום שכר כפול משכר הממוצע במשק, הוכחת מומחיות המומחה ונחיצותו לחברה וכן תשלום אגרת מומחה.

בד בבד עם קבלת ההיתר, יש גם להגיש בקשה לויזת מומחה שיוכל לשהות בישראל. ניתן לשם כך להיעזר בשירותיו של עורך דין הגירה.

בין היתר, על המומחה להגיש אישורים המעידים על השכלתו, נסיונו ו/או המוניטין שלו בתחום בו מעוניינים להעסיק אותו, לרבות קורות חיים וכד'.

בנוסף לתנאים אלו, עדכנה לאחרונה, רשות האוכלוסין את סכומי האגרות, ההיתרים והשכר למומחים זרים בעדכוני החקיקה הרלוונטיים באופן כדלקמן:

  • מחיר אגרת הבקשה – 1,210 ₪
  • מחיר אגרת היתר שנתית – 9,650 ₪
  • מחיר אגרת אשרת עבודה ב/1 – 175 ₪
  • מחיר אגרת אשרת חוזר (אינטר-ויזה) – 175 ₪
  • כפל שכר ממוצע במשק (חודשי) – 20,856 ₪

כך ניתן לראות שהמחיר להיתר שנתי של העסקת עובד מומחה זר מגיע לסכום של כמעט 10,000 ₪ וזאת לפני תשלום השכר של העובד והבקשה עצמה.

עם זאת, על אף הקשיים שמציבה מדיניות משרד הפנים, ניתן לראות כי קיימות הטבות מסוימות בהתאם לענף שבו עוסקת החברה המבקשת להעסיק מומחה זר.

כך למשל, חברות הייטק אשר מצליחות להוכיח שהינן "חברה עתירת ידע טכנולוגי" יכולות להגיש בקשה נפרדת בהתאם ל"נוהל מומחים זרים הייטק וסייבר" אשר קובע הקלות מסוימות.

בין ההקלות, הנוהל מאפשר העסקה של מומחה זר בהייטק וסייבר לתקופה זמנית של עד 90 יום בשנה קלאנדרית במקום 45 יום בלבד במסגרת הליך מזורז לקבלת ההיתר. כמו כן, הנוהל מאפשר לחברות המעוניינות להעסיק מומחה זר שסיים בשנה האחרונה תואר ראשון בישראל ללא תשלום שכר כפל הממוצע במשק.

בנוסף, הנוהל מאפשר למומחה זר שהותרה העסקתו בחברת הייטק או סייבר לתקופה של מעל 90 יום (כלומר, לא במסגרת הליך מזורז), לבקש אשרת שהייה ועבודה מסוג ב1 לבן/ בת זוגו.

לסיכום, האגרות החדשות מעצימות את הנטל הכלכלי שעל חברות הייטק וחברות אחרות המבקשות להעסיק מומחים זרים מחוץ לישראל, אשר הינו גבוה גם ככה. ובל נשכח את כל הטפסים והבירוקרטיה העתידים ללוות אותנו בתהליך העסקת מומחה זר מחוץ לארץ.

מדובר על טפסים חיונים לרווחת העובד כמו במקרים בהם העובד נפצע ויצטרך להגיש תביעת ביטוח סיעודי, והן נצרכים למעסיק. עם זאת, הנוהל החדש מקנה הטבות מסוימות לחברות הייטק וסייבר אשר עומדות בתנאי הנוהל, שהינן "חברות עתירות ידע טכנולוגי".

עו"ד יוליה דרנובסקי מנהלת מחלקת ניוד המומחים במשרד עו"ד זרי חזן ושות', במשך מספר שנים ומסייעת ללקוחותינו בקבלת היתר העסקת מומחה זר ואשרת עבודה למומחה זר בצורה היעילה והמהירה ביותר.