21 נובמבר 2023

עו"ד עובדים זרים המבטיח יחס אישי וליווי מקצועי

בדיוק כמו במקרה של עובדים ישראלים, ההוראות לגבי מנוחה שבועית, חופשות וחגים חלות גם על עובדים זרים. עובדים זרים שאינם יהודים זכאים ליום מנוחה שבועי המקובל עליהם בהתאם לדתם (שישי, שבת או ראשון) ולחגים הקשורים לעובדים יהודים, או לחילופין, ימים שהם חגיהם, בהתאם להעדפות העובדים. יש לציין את החופשה השבועית בחוזה העבודה אותו ניתן לכתוב יחד עם עורך דין עובדים זרים, ובתחילת כל שנת עבודה יצטרכו עובדים זרים להודיע ​​על בחירת החופשות. משרד עורכי דין זרי חזן ושות' מתמחה בליווי מעסיקים מול משרד הפנים בעת העסקת עובדים זרים, תוך הסבר החוקים הרלוונטיים, הגשת האישורים הנדרשים, ייעוץ בכל הקשור בנושא, וכמובן ייצוג מול פקידי משרד הפנים וייצוג משפטי בעת הצורך.

עורך דין עובדים זרים כהבטחה לקבלת שכר הוגנת

ככלל, ניתן לומר כי למעסיק, בהתאם להעדפתו, עומדות שתי אפשרויות לתשלום שכר לעובדים זרים – במזומן או באמצעות הפקדת כסף בחשבון הבנק של העובד. כלל זה חל גם על תשלומים אחרים שקיבל העובד במסגרת עבודתו ובקשר אליה. עם זאת, בנסיבות מסוימות, אם העובד מעוניין או מסכים, למעביד יש זכות לשלם שכר לעובדים זרים בהמחאה בנקאית או דואר, אך רק אם מועד הפירעון לשיק אינו יאוחר מהמועד הקבוע בחוק עבור תשלום שכר לעובד. במקרה זה חשוב לאגד את תנאי התשלום אלו בעזרת שירותיו של עורך דין עובדים זרים. בנוסף, המעסיק מחויב להנפיק תלוש שכר לעובד לא יאוחר מהיום התשיעי לחודש שלאחר החודש בגינו משולם שכר. החריג לכלל זה הוא כאשר המעסיק הוא "אדם אחד" (להבדיל מחברה או סוג אחר של עמותה).

חשיבותו של עורך דין מנוסה בתחום ההגירה

כפי שניתן לראות, החוק יוצר ניואנסים עדינים רבים המבדילים בין עובד ישראלי לזר. בהקשר זה, גם אם יש לכם עובדים ישראלים כבר שנים רבות, עדיין יש הרבה "חורים" משפטיים שאתם יכולים, בלי לדעת, ליפול אליהם בגלל אי ​​ידיעת החוק בעת העסקת עובדים זרים. לכן, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין עובדים זרים מנוסה המתמחה בתחום. אם אתם זקוקים להכוונה וייעוץ בתחום ההגירה והעסקת עובדים זרים, צרו קשר עוד היום עם משרד עורכי דין זרי חזן ושות'.