משרדנו נטל על עצמו אחריות ומחוייבות להוביל את תחום ההגנה על זכויות האדם במדינת ישראל בכלל, ובכל הקשור לדיני הגירה של המדינה בפרט. בין היתר שם לו המשרד למטרה להגן על זכויות העובדים הזרים ומעסיקיהם.

המשרד צבר ניסיון רב ומוצלח במתן השירותים המשפטיים הבאים: