משרדנו נטל על עצמו אחריות ומחוייבות להוביל את תחום ההגנה על זכויות האדם במדינת ישראל בכלל, ובכל הקשור לדיני הגירה של המדינה בפרט. בין היתר שם לו המשרד למטרה להגן על זכויות העובדים הזרים ומעסיקיהם.

המשרד צבר ניסיון רב ומוצלח במתן השירותים המשפטיים הבאים:

אשרת שהייה וכניסה לישראל הינה הכרחית לכל זר המעוניין להיכנס לישראל, שאינו אזרח המדינות עימם לישראל יש הסכמים משותפים כגון האיחוד האירופי, ארצות הברית, קנדה, רוסיה, יפן ומדינות נוספות. אזרחי מדינות אלו רשאים להיכנס לישראל לתקופה של עד שלושה חודשים ללא אשרה.

אזרחים ממדינות אחרות נזקקים באשרת תייר כדי להיכנס ארצה, אשרת ב/2 שמטרתה היא שהות קצרה בארץ עד שלושה חודשים. בקשה לאשרה זו מוגשת בשגרירות הישראלית בארץ המוצא של התייר בהתאם לנוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ב/2 של משרד הפנים.

בנוסף, על אזרחים ישראלים שבני זוגם מתגוררים בחו"ל ומעוניינים להיכנס לישראל למטרת שהיית קבע, להגיש בקשה למשרד הפנים על כך בצירוף המסמכים הרלוונטיים, טרם הגעתם לארץ. עניין זה הפך להיות בעל חשיבות מכרעת בתקופת הקורונה, ובתקופות שבהן כניסת אזרחים זרים לישראל ללא אשרה מיוחדת, הינה מנועה.

משרד עו"ד זרי חזן מתמחה בהגשת בקשות אשרות שהייה וכניסה לישראל במשרד הפנים. ניסיון רב השנים של המשרד בסוגיות קבלת אשרות שהייה בנסיבות מגוונות וייחודיות, והיכרותו העמוקה עם משרד הפנים והנפשות הפועלות, מקנות לו יתרון משמעותי בייצוג אזרחים זרים המבקשים להיכנס ולשהות בישראל.

על כל אזרח המעוניין לבקש אשרת שהייה קבועה, כלומר שמעוניין להשתקע בארץ, להגיש בארץ בקשה לאשרת שהייה במשרד הפנים בהתאם לאחד הנהלים של משרד הפנים המקנים לאזרח מדינה זרה את האפשרות לחיות בישראל אם הינו עומד בתנאים של אותו נוהל. נהלים רלוונטיים אלו הינם: נוהל הסדרת מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי, נוהל מתן/הארכת שהייה מסוג א/2 לתלמידים ולסטודנטים זרים, ועוד. ללא עמידה בתנאי הנוהל, הבקשה לאשרה תסורב ויהיה צורך להגישה מחדש או לערער על ההחלטה.

לשם כך, חשוב לפעול בכובד ראש בהגשת כל בקשה לאשרה או לכניסה לישראל ולקבל סיוע משפטי. משרדינו יודע לפעול במקצועיות הגבוהה ביותר בהתאם לנוהל המתאים של משרד הפנים בכל מקרה ומקרה, ולהנחות את מבקש האשרה בפעולות הנדרשות ממנו וללוותו לכל אורך ההליך. משרד זרי חזן בעל ניסיון בייצוג עתירות וערעורים בבתי משפט בערכאה גבוהה במקרים בהם סורבה בקשת אשרת הכניסה או השהייה בישראל למבקש, האזרח הזר.