משרד עו”ד זרי חזן ושות׳ מוביל בתחום הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל

בעולם המודרני, בו הטכנולוגיה הפכה את המרחקים הגאוגרפיים לשוליים, ניתקל לעיתים קרובות בבני זוג מעורבים, היינו ממדינות שונות, המבקשים לקיים חיים משותפים.

בן זוגו הזר של אזרח ישראלי אינו זכאי למעמד בישראל באופן אוטומאטי, אלא שעל בני הזוג להוכיח בפני משרד הפנים את כנות הקשר ביניהם טרם הזמנת בן הזוג הזר לישראל או טרם הסדרת המעמד של בן זוג זר שנמצא בישראל.

משרד עו”ד זרי חזן ושות׳ מוביל בתחום הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל, שכן משרדנו נטל על עצמו אחריות ומחוייבות להוביל את תחום ההגנה על זכויות האדם במדינת ישראל בכלל, ובכל הקשור לדיני הגירה של המדינה בפרט.

הליך הסדרת מעמדו של בן זוגו הזר של אזרח ישראלי הינו הליך מורכב על פי נהלי משרד הפנים, הנמשך לכל הפחות חמש שנים.

תחילתו של ההליך בהגשת טופס בקשה לקבלת מעמד בישראל לבו זוגו הזר של אזרח ישראלי, דרך המצאת תעודות שונות ממדינת המוצא של בן הזוג הזר, וכלה בראיונות שנתיים בלשכות משרד הפנים.

במהלך פרק הזמן הזה נדרשים בני הזוג להוכיח כי הם מנהלים משק בית משותף וקשר זוגי כן ואמיתי באמצעים שונים, לרבות תשאולים חוזרים ונשנים במשרד הפנים.

מומלץ להסתייע בהליך זה בליווי של עו”ד הבקיא בנהלים ומנוסה בייצוג אצל משרד הפנים על מנת להסדיר את מעמדו של בן הזוג הזר ללא מכשולים.

המשרד צבר ניסיון רב ומוצלח במתן השירותים המשפטיים בענייני הגירה על פי נהלי משרד הפנים.

בין היתר מתמחה המשרד בסיוע וייצוג משפטי לקבלת אשרות שהייה מכל סוג בישראל, לרבות אשרת שהייה לבן זוג זר של אזרח ישראלי.

ראה גם: הסדרת מעמד לבן זוג זר ידוע בציבור