מי הוא מומחה זר?

מומחה זר הוא בעל מקצוע זר שרכש השכלה, ידע או כישרון אשר הקנו לו מומחיות ייחודיות בתחומו. התנאים להעסקת מומחה זר בישראל אמנם שונים מהתנאים להעסקת עובדים זרים אחרים, אך עדיין חלים עליה החוקים, התקנות והנהלים המסדירים העסקת עובדים זרים בישראל. 

שוק העבודה הבינלאומי הלך והתרחב בשנים האחרונות, יחד עם תופעת הגלובליזציה. חברות העוסקות בתחומים כמו היי טק, חקלאות, מסעדנות ,הנדסה, ביו-טכנולוגיה, תקשורת, ספורט, תעשייה ועוד, נזקקות לעתים רבות לעובדים מעבר לים מאחר שמאגר העובדים בארץ אינו מספיק לתפעולה בתחום בו היא מתמחה. סוגיה זו אף מוכרת ברחבי העולם ואינה ייחודית רק לישראל. 

מבחינת מעמד המומחה, למומחה הזר יש מעמד מועדף על כל עובד זר אחר, אך החוקים, התקנות והנהלים המסדירים את העסקתו שחלים עליו הינם בדיוק כמו של כל עובד זר

אופן העסקת מומחה זר

לקבלת היתר עבודה למומחה הזר מיחידת ההיתרים שבמשרד הפנים (רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול), בנוסף לבקשה לאשרת עבודה מסוג ב/1 ממשרד הפנים במקום מושבה של החברה. 

חלק מהחסמים שמעמיד משרד הפנים בהעסקת מומחה זר הינם חסמים כלכליים, כאשר על החברה המבקשת הנפקת היתר כאמור צריכה לשלם אגרה בסכום גבוה לשם כך, וכן להתחייב לשלם למומחה הזר שכר כפול מהשכר הממוצע במשק. בנוסף, על החברה להמציא אישורים המעידים על מומחיותו של המומחה הזר וכן מסמכים נוספים. 

על המבקש לקבלת היתר להיות מודע לתנאי היתר להעסקת עובד הזר, שכן לאחר קבלת ההיתר, יהיה עליו להעסיק את העובד בתנאים אלו, הכוללים, בין היתר, תשלום כפול של השכר הממוצע במשק, קבלת אשרה זמנית בלבד למשך תקופת ההזדקקות למומחה, ועוד. רוב תפקידי המומחים הזרים עוסקים בתפקידי ניהול ופיתוח ובעלי רמות השכלה והתמקצעות גבוהות מאד, אשר מצדיקות את הבאתם לארץ מעבר לים תחת שכירת עובד ישראלי

אשרת כניסה לישראל -אילו אשרות ניתן לקבל? 

בכל הקשור בהעסקת עובדים זרים לצרכים שונים, בין אם מדובר בעובד זמני או מומחה זר שתי האשרות הרלוונטיות הינן אשרה ב-1 ואשרה ב-2 .אשרת עבודה מסוג ב-1 הינה אשרה המעניקה את האישור לעבודה זמנית בישראל. 

אשרת מבקר ב-2 הינה אשרה המאפשרת ביקור לצורך תיירות או עסקים בישראל. חשוב לדעת כי את אשרת העבודה יקבל המעסיק ולא עובד אזרח מדינה זרה.

כיצד מקבלים אשרת עבודה ב/1? 

אשרת עבודה ב/1 הינה ויזת מבקר עם רישיון עבודה. כל אזרח זר אשר מעוניין לעבוד במדינת ישראל, מחוייב בקבלת אשרת כניסה והן אישור עבודה. החוק הישראלי אוסר על העסקת עובדים זרים ללא ההיתר מרשות ההגירה והאוכלוסין. 

במסגרת התהליך, יש לעבור ארבעה שלבים עיקריים על מנת לקבל ויזת עבודה לעובדים זרים. להלן השלבים: 

1.יש להגיש בקשה להיתר העסקה מרשות מינהל האוכלוסין בישראל.

2.לאחר קבלת ההיתר, יש להגיש בקשת ויזת כניסה ממשרד הפנים. 

3.את האשרה יש להנפיק בשגרירות של מדינת המוצא של העובד. 

4.לבסוף יוכל לקבל אישור מתוקף האשרה לכניסות מרובות לישראל. 

אשרת כניסה חוזרת לעובד זר

אשרה המיועדת עבור עובדים זרים חוקיים בישראל, אשר מעוניינים לצאת לחופשה בארץ מוצאם ולחזור למקום עבודתם באופן חוקי. בנוסף לכך, באמצעות האשרה יכול המעסיק לדווח על כך שהעובד שלו נוסע והוא יוכל להעסיק מחליף בזמן הזה. את הבקשה לאשרה על העובד להגיש עם המעסיק שלו ולבקש אשרה כניסה חוזרת למדינה. 

מומחה זר בתחום ההייטק 

העסקת מומחה זר בהייטק היא משימה שכרוכה בהגשת בקשה להיתר להעסקת מומחה זר ברשות האוכלוסין, עמידה בתנאים ובקריטריונים של העסקת המומחה כגון תשלום שכר כפול משכר הממוצע במשק, הוכחת מומחיות המומחה ונחיצותו לחברה וכן תשלום אגרת מומחה. בד בבד עם קבלת ההיתר, יש גם להגיש בקשה לויזת מומחה שיוכל לשהות בישראל. 

בין היתר, על המומחה להגיש אישורים המעידים על השכלתו, נסיונו ו/או המוניטין שלו בתחום בו מעוניינים להעסיק אותו, לרבות קורות חיים וכד' 

חברות הייטק אשר מצליחות להוכיח שהינן "חברה עתירת ידע טכנולוגי" יכולות להגיש בקשה נפרדת בהתאם ל"נוהל מומחים זרים הייטק וסייבר" אשר קובע הקלות מסוימות. בין ההקלות, הנוהל מאפשר העסקה של מומחה זר בהייטק וסייבר לתקופה זמנית של עד 90 יום בשנה קלאנדרית במקום 45 יום בלבד במסגרת הליך מזורז לקבלת ההיתר. כמו כן,

הנוהל מאפשר לחברות המעוניינות להעסיק מומחה זר שסיים בשנה האחרונה תואר ראשון בישראל ללא תשלום שכר כפל הממוצע במשק. 

בנוסף, הנוהל מאפשר למומחה זר שהותרה העסקתו בחברת הייטק או סייבר לתקופה של מעל 90 יום (כלומר, לא במסגרת הליך מזורז), לבקש אשרת שהייה ועבודה מסוג ב1 לבן/ בת זוגו. 

הנוהל המיועד לחברות הייטק מקנה הטבות מסוימות לחברות הייטק וסייבר אשר עומדות בתנאי הנוהל, שהינן "חברות עתירות ידע טכנולוגי".

למשרדנו הניסיון הנדרש בתחום קבלת אשרת עבודה למומחים זרים להייטק במשרד הפנים ובזכותנו חברות וסטרטאפים רבים זכו לנייד עשרות מומחים בהצלחה, ואף להאריך את אשרותיהם במקרה הצורך. 

אשרת שף מומחה למסעדות אתניות 

משרדינו מתמחה בקבלת אשרת שף למסעדות אתניות. על פי נוהל משרד הפנים, מסעדה אתנית הינה מסעדה המגישה מאכלים על טהרת המטבח האסייתי בלבד. ויזה לשף מומחה הינה ויזה מסוג ב/1 המוענקת למשך שנה ומוארכת כל שנה בהתאם לנוהל. הויזה מוענקת רק לשפים אשר התמחותם בסוג האוכל האסיאתי הספציפי המוגש במסעדה הוכח בהתאם לניסיון הקודם שלהם. 

כמו כן הנוהל דורש כי השכר שישולם לשף המומחה יהיה שכר פי שניים מהשכר הממוצע במשק, כמו לכל מומחה זר, וכן שתשולם אגרה לקבלת האשרה 

משרדינו בקיא היטב בכל הפרוצדורות הנדרשות על מנת לקבל את האשרה בצורה המהירה והיעילה ביותר וכן על מנת לחדש את האשרה באופן רציף ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק 

ניסיון משרד עו״ד זרי חזן 

משרד עו“ד זרי חזן ושות‘ צבר ניסיון ומומחיות רבי שנים בניוד מומחים זרים לישראל, ובהארכת אשרה למומחים זרים בהתאם לצורך. היכרותו של משרדינו את משרד הפנים ולשכותיו השונות מאפשרת לנו לפעול במירב המקצועיות על מנת להשיג ללקוחותינו את ההיתרים המבוקשים על ידם במהירות האפשרית ובהתאם לחוק. 

בין לקוחותינו חברות וארגונים בינלאומיים מהבולטים במשק העולמי והישראלי וכך גם זכינו להצלחות רבות בהגשת ערעורים כנגד החלטת רשות האוכלוסין בנושאי מתן אישור למומחים זרים, כאשר נדרשנו לעשות כן. 

אי עמידה בתנאי וחוקי העסקת מומחים זרים ועובדים זרים בישראל עלולה לגרום לקנסות ולאישום פלילי. לפיכך, אנו ממליצים בחום להיוועץ בעורך דין מקצועי בתחום לפני הגשת בקשה לניוד מומחה זר לארץ. 

משרדינו ילווה את המעסיק המבקש לקבל היתר להעסקת עובד זר משלב איסוף המסמכים השונים, הכוללים תעודות הן של החברה והן של העובד, המשך בשלב הגשת הבקשה בלשכות, תשלום האגרה, ועד קבלת ההיתר המבוקש