משרד עו”ד זרי חזן ושות' מתמחה בדיני הגירה  לישראל , בניוד מומחים זרים לישראל ואופן העסקת מומחה זר

מומחה זר הוא בעל מקצוע זר שרכש השכלה, ידע או כישרון אשר הקנו לו מומחיות ייחודיות בתחומו. התנאים להעסקת מומחה זר בישראל אמנם שונים מהתנאים להעסקת עובדים זרים אחרים, אך עדיין חלים עליה החוקים, התקנות והנהלים המסדירים העסקת עובדים זרים בישראל.

שוק העבודה הבינלאומי הלך והתרחב בשנים האחרונות, יחד עם תופעת הגלובליזציה. חברות העוסקות בתחומים כמו היי טק, חקלאות, מסעדנות ,הנדסה, ביו-טכנולוגיה, תקשורת, ספורט, תעשייה ועוד, נזקקות לעתים רבות לעובדים מעבר לים מאחר שמאגר העובדים בארץ אינו מספיק לתפעולה בתחום בו היא מתמחה. סוגיה זו אף מוכרת ברחבי העולם ואינה ייחודית רק לישראל.

על מנת להעסיק מומחה זר, חברה אשר מקום מושבה בישראל צריכה להגיש בקשה לקבלת היתר עבודה למומחה הזר מיחידת ההיתרים שבמשרד הפנים (רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול), בנוסף לבקשה לאשרת עבודה מסוג ב/1 ממשרד הפנים במקום מושבה של החברה.

חלק מהחסמים שמעמיד משרד הפנים בהעסקת מומחה זר הינם חסמים כלכליים, כאשר על החברה המבקשת הנפקת היתר כאמור צריכה לשלם אגרה בסכום גבוה לשם כך, וכן להתחייב לשלם למומחה הזר שכר כפול מהשכר הממוצע במשק. בנוסף, על החברה להמציא אישורים המעידים על מומחיותו של המומחה הזר וכן מסמכים נוספים.

משרד עו”ד זרי חזן ושות’ צבר ניסיון ומומחיות רבי שנים בניוד מומחים זרים לישראל, ובהארכת אשרה למומחים זרים  בהתאם לצורך. היכרותו של משרדינו את משרד הפנים ולשכותיו השונות מאפשרת לנו לפעול במירב המקצועיות על מנת להשיג ללקוחותינו את ההיתרים המבוקשים על ידם במהירות האפשרית ובהתאם לחוק.

בין לקוחותינו מנויים חברות וארגונים בולטים במשק הישראלי וכך גם זכינו להצלחות רבות בהגשת ערעורים כנגד החלטת רשות האוכלוסין בנושאי מתן אישור למומחים זרים, כאשר נדרשנו לעשות כן.

אי עמידה בתנאי וחוקי העסקת מומחים זרים ועובדים זרים בישראל עלולה לגרום לקנסות ולאישום פלילי. לפיכך, אנו ממליצים בחום להיוועץ בעורך דין מקצועי בתחום לפני הגשת בקשה לניוד מומחה זר לארץ.

מידע נוסף :