העסקת עובד זר מומחה בישראל – כל מה שצריך לדעת

שוק העבודה הבינלאומי הלך והתרחב בשנים האחרונות, יחד עם תופעת הגלובליזציה. חברות העוסקות בתחומים כמו היי טק, חקלאות, מסעדנות ,הנדסה, ביו-טכנולוגיה, תקשורת, ספורט, תעשייה ועוד, נזקקות לעתים רבות לעובדים מעבר לים מאחר שמאגר העובדים בארץ אינו מספיק לתפעולה בתחום בו היא מתמחה.

סוגיה זו אף מוכרת ברחבי העולם ואינה ייחודית רק לישראל, אולם לכל מדינה יש את החוקים והכללים שלה בנושא העסקת מומחה זר וניוד מומחים זרים.

מיהו עובד זר מומחה?

מומחה זר הוא בעל מקצוע זר שרכש השכלה, ידע או כישרון אשר הקנו לו מומחיות ייחודיות בתחומו. התנאים להעסקת מומחה זר בישראל אמנם שונים מהתנאים להעסקת עובדים זרים אחרים, אך עדיין חלים עליה החוקים, התקנות והנהלים המסדירים העסקת עובדים זרים בישראל.

מבחינת מעמד המומחה, למומחה הזר יש מעמד מועדף על כל עובד זר אחר, אך החוקים, התקנות והנהלים המסדירים את העסקתו שחלים עליו הינם בדיוק כמו של כל עובד זר.

כיצד ניתן להעסיק עובד זר מומחה?

על מנת להעסיק מומחה זר, יש להגיש בקשה לקבלת היתר עבודה למומחה הזר מיחידת ההיתרים שבמשרד הפנים (רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול), בנוסף לבקשה לאשרת עבודה מסוג ב/1 ממשרד הפנים במקום מושבה של החברה. לטובת הבקשה יש להמציא מסמכים שונים, בין היתר מסמכים המעידים על מומחיותו של המומחה הזר אותו מבקש המעסיק להביא לישראל.

מה הם התנאים להעסקת עובד זר מומחה והאם הם השתנו בתקופת הקורונה?

חלק מהחסמים שמעמיד משרד הפנים בהעסקת מומחה זר הינם חסמים כלכליים, כאשר על החברה המבקשת הנפקת היתר כאמור לשלם אגרה לא נמוכה, וכן להתחייב לשלם למומחה הזר שכר כפול מהשכר הממוצע במשק.

במהלך השנתיים הראשונות מפרוץ מגפת הקורונה, חלו שינויים בנוגע להעסקת מומחים זרים בשל סגירת השמיים, אולם נכון לשנת 2022 ההנחיות הקודמות באשר להעסקת מומחים מחו"ל שבו על כנם וניתן לייבא מומחים גם ממדינות אשר מוגדרות על ידי משרד הבריאות "אדומות".

מבקש להעסיק עובד זר מומחה? חשוב לדעת

על המבקש לקבלת היתר להיות מודע לתנאי היתר להעסקת עובד הזר, שכן לאחר קבלת ההיתר, יהיה עליו להעסיק את העובד בתנאים אלו, הכוללים, בין היתר, תשלום כפול של השכר הממוצע במשק, קבלת אשרה זמנית בלבד למשך תקופת ההזדקקות למומחה, ועוד. רוב תפקידי המומחים הזרים עוסקים בתפקידי ניהול ופיתוח ובעלי רמות השכלה והתמקצעות גבוהות מאד, אשר מצדיקות את הבאתם לארץ מעבר לים תחת שכירת עובד ישראלי.

איזה סוג אשרה מקבלים מומחים זרים המגיעים לארץ?

בכל הקשור בהעסקת עובדים זרים לצרכים שונים, בין אם מדובר בעובד זמני או מומחה זר שתי האשרות הרלוונטיות הינן אשרה ב-1 ואשרה ב-2 .אשרת עבודה מסוג ב-1 הינה אשרה המעניקה את האישור לעבודה זמנית בישראל.
אשרת מבקר ב-2 הינה אשרה המאפשרת ביקור לצורך תיירות או עסקים בישראל. חשוב לדעת כי את אשרת העבודה יקבל המעסיק ולא עובד אזרח מדינה זרה.
כל אזרח זר אשר מעוניין לעבוד במדינת ישראל, מחוייב בקבלת אשרת כניסה והן אישור עבודה. החוק הישראלי אוסר על העסקת עובדים זרים ללא ההיתר מרשות ההגירה והאוכלוסין.

מהם שלבי קבלת ויזת העבודה לעובד זר מומחה?

במסגרת התהליך, יש לעבור ארבעה שלבים עיקריים על מנת לקבל ויזת עבודה לעובדים זרים. להלן השלבים:
1. הגשת בקשה להיתר העסקה מרשות מינהל האוכלוסין בישראל.
2. לאחר קבלת ההיתר, הגשת בקשה לאשרת כניסה ממשרד הפנים.
3. הנפקת האשרה בשגרירות של מדינת המוצא של העובד.
4. קבלת אישור כניסה וכניסות מרובות לישראל.

האם קיימת בקשה מיוחדת להיתר עבודה ל"מומחה בתחום ההייטק"?

מלבד התנאים הפורטו לעיל, שהינם רלוונטיים כמובן גם לחברות הייטק, קיימת אפשרות נוספת להגשת בקשה למומחה בתחום ההייטק במסגרת הליך מזורז.
כך, חברה אשר מצליחה להוכיח שהינה "חברה עתירת ידע טכנולוגי" יכולה להגיש בקשה נפרדת בהתאם ל"נוהל מומחים זרים הייטק וסייבר" אשר קובע הקלות מסוימות. בין ההקלות, הנוהל מאפשר העסקה של מומחה זר בהייטק וסייבר לתקופה זמנית של עד 90 יום בשנה קלאנדרית במקום 45 יום בלבד במסגרת הליך מזורז לקבלת ההיתר.
כמו כן,הנוהל מאפשר לחברות המעוניינות להעסיק מומחה זר שסיים בשנה האחרונה תואר ראשון במדינת ישראל ללא תשלום שכר כפל הממוצע במשק.
יתרון נוסף של נוהל זה הינו שהוא מאפשר למומחה זר שהותרה העסקתו בחברת הייטק או סייבר לתקופה של מעל 90 יום (כלומר, לא במסגרת הליך מזורז), לבקש אשרת שהייה ועבודה מסוג ב1 לבן/ בת זוגו.

מהו הסיכון בהעסקת מומחה זר שלא בהתאם לחוק?

משרד עו“ד זרי חזן ושות‘ צבר ניסיון ומומחיות רבי שנים בניוד מומחים זרים לישראל, ובהארכת אשרה למומחים זרים בהתאם לצורך. היכרותו של משרדינו את משרד הפנים ולשכותיו השונות מאפשרת לנו לפעול במירב המקצועיות על מנת להשיג ללקוחותינו את ההיתרים המבוקשים על ידם במהירות האפשרית ובהתאם לחוק.
אי עמידה בתנאי וחוקי העסקת מומחים זרים ועובדים זרים בישראל עלולה לגרום לקנסות ולאישום פלילי. לפיכך, אנו ממליצים בחום להיוועץ בעורך דין הגירה מקצועי בתחום לפני הגשת בקשה לניוד מומחה זר לארץ.

פעילות משרד עו"ד זרי חזן ושות' בתחום ניוד מומחים

למשרדנו הניסיון הנדרש בתחום קבלת אשרת עבודה למומחים זרים להייטק במשרד הפנים ובזכותנו חברות וסטרטאפים רבים זכו לנייד עשרות מומחים בהצלחה, ואף להאריך את אשרותיהם במקרה הצורך.
משרדינו ילווה את המעסיק המבקש לקבל היתר להעסקת עובד זר משלב איסוף המסמכים השונים, הכוללים תעודות הן של החברה והן של העובד, המשך בשלב הגשת הבקשה בלשכות, תשלום האגרה, ועד קבלת ההיתר המבוקש.
בין לקוחותינו חברות וארגונים בינלאומיים מהבולטים במשק העולמי והישראלי וזכינו להצלחות רבות בקבלת היתרים להעסקת מומחים זרים ואף בערעורים כנגד החלטת רשות האוכלוסין בנושאי מתן אישור למומחים זרים.