נוטריון

עורך דין נוטריון זרי חזן הינו נוטריון מוסמך במדינת ישראל היושב בעיר תל אביב.

הפעולות אותן מוסמך נוטריון לבצע הן פעולות הייחודיות לו. חשוב להדגיש בעניין זה כי עורכי דין שאינם נוטריונים אינם מוסמכים להעניק את אותם השירותים ולבצע את הפעולות שנוטריון הוסמך להן.

אנו מעניקים את כל שירותי הנוטריון הקבועים בחוק הנוטריונים.

ביניהם:

  • אימות חתימה נוטריוני על מסמך
  • אישור על כך שהחתימה מוסמכת
  • אישור נכונות תרגום של מסמך
  •  אישור נוטריוני וקבלת תצהיר
  • אישור על כך שאדם פלוני בחיים
  • אישור נכונותה של רשימת מצאי
  • העדה של מסמך סחיר
  • עריכת מסמך או פעולה אחרת בו הנדרשת על ידי נוטריון על פי הדין, הדין זר, או מסמך אחר
  • שימוש בסמכויות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר
  • אימות הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין

לביצוע כל פעולות אלו הנכם מוזמנים למשרדינו לקבלת אישור נוטריוני מוסמך מידי עו"ד זרי חזן.