משרדנו נטל על עצמו אחריות ומחוייבות להוביל את תחום ההגנה על זכויות האדם במדינת ישראל בכלל, ובכל הקשור לדיני הגירה של המדינה בפרט. בין היתר שם לו המשרד למטרה להגן על זכויות העובדים הזרים ומעסיקיהם.

המשרד צבר ניסיון רב ומוצלח במתן השירותים המשפטיים הבאים:

ככלל, מדינת ישראל היא מדינת הגירה לעם היהודי בלבד, אולם היא מכירה בצרכים המשתנים של האוכלוסייה האזרחית המאפשרים הגירה לארץ ישראל גם למי שאינו יהודי. כך למשל, מצבים של ביקוש לעובדים בתחומי תעסוקה בהם קשה למצוא עובדים ישראלים, מצבים של משפחות המבקשות להתאחד- בין אם בני זוג או הורים וילדים, ומצבים של פליטות ממדינות מוכות מלחמה וטרור מהווים בסיס להגשת בקשות לאשרות שהייה בישראל מסוגים שונים. עו"ד לדיני הגירה מתמחה בכל סוגי ההגירה השונים לארץ ישראל. משרדנו מתמחה בדיני הגירה ומסייע לקשת רחבה של מקרים, במסגרתם מבקשים אשרת שהייה בישראל.

כאשר לא נמצא נוהל מתאים מטעם משרד הפנים למקרה הספציפי, ניתן לבקש הגירה, שהייה, ומעמד בישראל מטעמים הומניטריים מתוקף חוק הכניסה לישראל, על גבי בקשה ייחודית וחריגה לועדה הומניטרית. 

עו"ד לדיני הגירה מתמחה בדיני עבודה והעסקה של עובדים זרים ויודע ללוות מעסיקים של עובדים זרים החל מהעלאת הצורך בהעסקת עובד זר, דרך סיוע בכל השלבים הבירוקרטיים והמשפטיים הדורשים ידע וניסיון בדיני הגירה. 

 

מעצר על ידי משטרת ההגירה או סירוב כניסה לישראל הם מצבים לא נעימים, אבל מעבר לכך, הם גם מצבים במסגרתם עלולות להיפגע זכויות הזר המבקש לשהות בישראל מתוקף דיני ההגירה. משרדינו המתמחה בדיני הגירה, ייעץ לכם בנוגע לזכויות במהלך המעצר וסירוב הכניסה וידאג לבצע את כל הפעולות על פי החוק כדי שתוכלו להסתובב בחופשיות במדינת ישראל ובהתאם לחוק. 

  • מתן ייעוץ משפטי לעניין זכויות עובדים זרים

עובדים זרים זכאים לזכויות סוציאליות רבות, בדומה לעובדים ישראלים ואף מגיעות להם זכויות ייחודיות מתוקף דיני ההגירה. עו"ד לדיני הגירה מתמחה בזכויות עובדים זרים וייתן לכם ייעוץ לגבי כל המגיע לכם ממעסיקיכם. 

  • ייעוץ משפטי וטיפול בבקשות בהתאם לנהלי משרד הפנים ומשרד התמ"ת, לרבות הגשת ערר על החלטותיהם.

משרדינו מתמחה בהגשת בקשות על פי נהלי משרד הפנים שנוסחו מתוקף הסמכות שהוענקה לו בדיני ההגירה של מדינת ישראל וכן יש לנו בעל ניסיון רב שנים בהגשת ערר על החלטות משרד הפנים לבתי המשפט השונים. 

דיני הגירה הינם חלק מהמשפט המנהלי והמשפט החוקתי במדינת ישראל. עו"ד לדיני הגירה מתמחה בהגשת עתירות מנהליות, עתירות משפטיות, ערעורים לבית המשפט העליון ובג"צים נגד משרדי הממשלה השונים, נגד החלטות משרד הפנים ונגד פעולות הרשות שלא בהתאם לדין, המפרות את זכויות הזר. 

לעתים קרובות, ניהול הליך משפטי המגיע לערכאות הגבוהות ביותר יכול לשנות את גורלו של האדם המבקש שהייה בישראל ולשנות באופן מהותי את החלת דיני ההגירה. 

  • ייצוג בפני בית הדין למשמורת.

משרד עו"ד זרי חזן מתמחה בייצוג משפטי בפני בית הדין למשמורת בנושאים הקשורים לדיני הגירה.