ההכרה בכבוד הטבעי לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות הוא יסוד הצדק, החופש והשלום בעולם

(The Universal Declaration of Human Rights אשר אומצה על ידי העצרת הכללית של האו"ם ביום 10 בדצמבר 1948, ואושרה על ידי מדינת ישראל).

"זכויות האדם" הן אותן זכויות המוקנות לאדם באשר הוא אדם מכוח טבעו וכבודו האנושי, ובלי תלות בכוחו של שלטון כלשהו. מכיוון שהזכויות הן טבעיות ואינן מוקנות על- ידי השלטון, אין השלטון רשאי ליטול אותן.

מתוך אמונה עמוקה בערכים של כבוד האדם, שוויון וצדק, משרדנו חרת על דגלו את הנושא החברתי, ובפרט בכל הנוגע לנושא המעמד בישראל.

חדשות לבקרים נתקלנו בסירובן של רשויות ההגירה בישראל להעניק מעמד לבן זוגו של אזרח ישראלי, לרשום בני זוג כנשואים, להאריך את שהותה בארץ של עובדת זרה המטפלת באדם חולה התלוי בה או בניצולת שואה קשישה המתקשה להיפרד ממנה, להעניק מעמד לילדי שוהים בלתי חוקיים שנולדו ובגרו בישראל, להעניק אשרות שהייה מסוגים שונים, כאשר למעשה אין כל מניעה חוקית לכך לתת משקל לשיקולים הומניטאריים מובהקים על-פי נסיבותיו של כל מקרה לגופו ועוד.

משרדנו רכש מומחיות וכלים מקצועיים רבים להילחם בעוולותיהן של רשויות המדינה בכלל, ושל משרד הפנים בפרט והוא מן המובילים בארץ בתחום זה. צברנו ניסיון רב בטיפול בנושאי ההגירה והכניסה לישראל, קבלת אשרות על כל סוגיהן ובתחום העובדים הזרים.

המשרד מתמחה בליטיגציה במסגרת סכסוכים מול הרשויות ובכלל זה ייעוץ משפטי בנושאי זכויות האדם והאזרח בישראל, שירותים משפטיים למטרת מיצוי הליכים אל מול הרשות, הגשת עתירות מנהליות והגשת בג"צים.