בית הדין לעררים הגשת ערר

עו"ד זרי חזן ושות' מייצגים באופן תדיר בבית הדין לעררים, בהליכי ערר על החלטות של רשות ההגירה והאוכלוסין ורבים המקרים בהם הצלחנו להפוך על פיה את החלטת הרשות או לבטלה ולהחזירה לדיון בפני לשכת רשות האוכלוסין הרלוונטית במשרד הפנים.

בית הדין לעררים הינו בית דין לזרים שהוקם כערכאה משפטית בעלת סמכות מיוחדת לענייני הגירה. תפקידו להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטת הרשויות בתחום דיני האזרחות, המעמד וההגירה. בית הדין לעררים פועל כבית דין עצמאי ובלתי תלוי בבית המשפט המחוזי או במשרד הפנים, ולהחלטותיו במקרים רבים משמעות רבה הנוגעת בנושאי זכויות האדם.

>> מחפשים עו"ד משרד הפנים?

הגשת ערר לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל

בית הדין לעררים פועל מכוח חוק הכניסה לישראל ומהווה ערכאת ערר על החלטות של רשות האוכלוסין וההגירה בענייני כניסה, ישיבה ושהייה בישראל וכן ענייני אזרחות מכוח חוק זה.

הסמכות להענקת אשרות שהייה והיתרי כניסה לישראל מצויה אצל רשות האוכלוסין וההגירה אשר הוסמכה לכך על ידי משרד הפנים.

במקרה של דחיית הבקשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה או משרד הפנים, עומדת למגיש הבקשה הזכות להגיש ערעור, או הזכות לשימוע חוזר. את הערר יש להגיש באופן מיידי תוך 21 יום מיום הדחייה. במקרה של דחייה גם בערר פנימי של הרשות, יש להגיש ערר לבית הדין לעררים.

הגשת ערר לבית הדין לעררים

עררים על החלטות הרשות מגישים כיום לשלושה בית דין לעררים בישראל הנמצאים בירושלים, תל אביב ובאר שבע, ואשר מהווים תחליף לוועדות ההשגה אשר היוו בעבר את הגוף לערעור על החלטות הרשות.

כערעורים על החלטות בית הדין לעררים ניתן להגיש לבתי המשפט המחוזיים ביושבם כבתי דין מנהליים.

ייצוג משפטי על ידי עו"ד מומחה משרד הפנים

משרד עו"ד זרי חזן ושות' רכש היכרות עמוקה ומומחיות ייחודית בעררים על החלטות הרשות.

במקרים רבים ואף בנסיבות לא פשוטות אנחנו מצליחים לבטל החלטות של הרשות שהתקבלו שלא כדין על בסיס עילות משפטיות ועובדתיות שונות של מתן היתרי כניסה ושהייה לעובדים זרים, בני/בנות זוג של ישראלים, הורים וילדים של ישראלים ועוד.