משרד עו"ד זרי חזן ושות' הגיש בקשות רבות לאזרחות ישראלית עבור בני זוג זרים, עולים חדשים, ילדים קטינים של אזרחים ישראלים ועוד

משרדינו מתמחה בייעוץ משפטי מקצועי לכל מקרה ומקרה לגבי הנקיטה באסטרטגיה הנכונה והמתאימה לו, על מנת שהבקשה לאזרחות ישראלית תתקבל בצורה החלקה ביותר האפשרית.

על פי סעיף 5 לחוק האזרחות, בקשה לאזרחות ישראלית יכול להגיש מי שנמצא בישראל, היה בישראל במשך לפחות שלוש שנים מתוך חמש השנים האחרונות לפני הגשת הבקשה, זכאי לשבת בישראל ישיבת קבע, השתקע או מתכנן להשתקע בישראל, יודע את השפה העברית במידת מה וכן ויתר על אזרחותו האחרת (בהתאם לנסיבות). שר הפנים רשאי לפטור אדם בעמידה מחלק מתנאים אלו.

בקשה לאזרחות ישראלית

מלבד תושבי קבע וכן תושבי קבע שהינם בני זוג זרים של אזרחים ישראלים אשר נמצאים בעיצומו של ההליך המדורג, האוכלוסיות המגישות בקשה לאזרחות ישראלית הינם: ילדים זרים של אזרחים ישראלים, עולים חדשים, אזרחות מכוח לידה או אימוץ, מבקשים שוויתרו על אזרחותם בעת היותם קטינים, אזרחים זרים במסגרת הליך של איחוד משפחות, ועוד.

הליך בקשה לאזרחות ישראלית

כולל לעתים המצאת מסמכים רבים והגעה לפגישות קבועות במשרד הפנים, וכן דורש שלמבקש יהיו אשרות שהייה וקבע במהלך הגשת הבקשה, על מנת שיוכל להמשיך לשהות בישראל באופן חוקי עד קבלת האזרחות.

למשרדינו, ניסיון בהגשת ערעורים על סירוב בקשה לאזרחות ישראלית לועדות ערר ובמקרה הצורך, אף פנינו לא אחת בעתירה לבג"צ על מנת להפוך החלטה של משרד הפנים בנושא או על מנת להחזירה לבחינה מחודשת שלו.

מה עלי לעשות במידה ומשרד הפנים דחה את הבקשה לאזרחות ישראלית ?

במקרים בהם נדחתה בקשתכם לאזרחות ישראלית על ידי לשכת משרד הפנים, יש לדעת כי לא מדובר בפסק דין חלוט, וישנם הליכים משפטיים נוספים ורבים הפתוחים עבורכם. כך, אפילו על החלטה של שר הפנים ניתן לערער לבג"צ, שכן לבג"צ יש סמכות לבחון האם שר הפנים הפעיל את סמכותו באופן סביר או שמה פעל מעבר למתחם הסבירות בקבלת החלטתו.

מלבד זאת, כללי המשפט המנהלי מחייבים שכל אדם יקבל זכות להשמיע את טענותיו ולקבל זכות להליך תקין. תפקיד עורך הדין המומחה לענייני הגירה ולמשפט מנהלי הינו, בין היתר, לבדוק האם אכן המבקש קיבל את כל זכויותיו באשר להליך תקין.

לסיכום, אם הנכם מעוניינים להגיש בקשה לאזרחות ישראלית או אם סורבה בקשתכם לאזרחות ישראלית, אנו ממליצים לפנות לייעוץ משפטי מקצועי, על מנת למצות את זכויותיכם בנושא.

ראה גם: אשרת כניסה לישראל