במסגרת התמחותנו בתחום ההגירה והעובדים זרים, משרד עו"ד זרי חזן ושות' מעניק למטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם ליווי וייעוץ באשר להעסקת עובד זר סיעודי.

משרדנו מסייע הן בתיווך דרך חיבור עם תאגיד להעסקת עובד, הן בהגשת בקשה לרשות האוכלוסין והגירה לקבלת היתר העסקת עובד זר, והן במתן ייעוץ לגבי אופן העסקת העובד הזר וזכויותיו לפי דיני העבודה במדינת ישראל.

מי שעומד בקריטריונים השונים, זכאי להגיש בקשה להיתר העסקת עובד זר סיעודי. הזכאים לרוב גם זכאים לגמלת סיעוד, אותה הם יכולים להמיר בכסף או להשתמש בה לתשלום שכרו של העובד הזר.

לאחר קבלת הזכאות מביטוח לאומי, יש להגיש בקשה ליחידת ההיתרים ולהוכיח את הזכאות באמצעות מסמכים מתאימים.

בקשה להיתר העסקת עובד זר סיעודי הינה, אם כן, בקשה שמורכבת ממספר שלבים ומצריכה פנייה לגורמים והליכים שונים מול רשות האוכלוסין והגירה, הן לקבלת היתר, והן להארכתו במהלך השנים.

משרדנו מתמחה בהגשת בקשות אלו להיתר העסקת עובד זר בסיעוד, על כל שלביה. אנו נסייע ונייעץ לכם באישור הזכאות, איסוף המסמכים, כתיבת הבקשה והגשתה.

חשוב לדעת כי היתר ההעסקה ניתן לתקופה של ארבע שנים ואילו את ויזת העבודה לעובד הזר יש להאריך מדי שנה.

במקרים מיוחדים, ניתן גם לקבל היתר העסקת עובד זר מעבר לתקופה הקבועה בחוק, באמצעות הגשת בקשה לועדה ההומניטארית המיוחדת.

משרדנו זכה להצלחה רבה בהגשת בקשות מיוחדות מסיבות הומניטאריות להארכת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד מעבר לתקופת זמן זו. כמו כן, למשרדנו ניסיון רב בערעור על החלטות משרד הפנים שלא להעניק את ההיתר או להאריך אותו.

לבסוף, משרד עו"ד זרי חזן בעל התמחות ייחודית בדיני עבודה ועל כן ילווה אתכם וייעץ לכם בנוגע לזכויות העובד לכל אורך שנות ההעסקה שלו, כדי לוודא שאתם עומדים בדרישות חוקי העבודה של מדינת ישראל.

העסקת עובד זר שיסעד את יקיריכם נושאת ממילא רגישות מיוחדת. אל תהססו לפנות אלינו בכל שלב או קושי בו אתם נתקלים, על מנת להקל ולסייע לכם בתהליך מורכב זה.

ראה גם : העסקת מטפל סיעודי הארכת העסקה