מדוע אנשים מוותרים על אזרחותם הישראלית?

ישנם ישראלים רבים שבחרו לוותר על אזרחותם הישראלית, בגין סיבות מגוונות:

  • הרצון להגר למדינה בה חל איסור החזקת ריבוי אזרחויות / אזרחות כפולה
  • ענייני מיסים
  • חוסר עניין להחזיק בדרכון ישראלי – בעוד ש"חוק הדרכונים" מחייב אזרח ישראלי להציג אך ורק את דרכונו הישראלי בעת הכניסה והיציאה מהארץ.
  • הרצון להתקדם למשרות רגישות או ביטחוניות במדינת המגורים
  • סיבות אידאולוגיות או אחרות
  • עולים חדשים שעלו לישראל, קיבלו אזרחות ישראלית ולאחר זמן מה החליטו לחזור למדינת המקור שלהם. זה קורה כתוצאה מחוסר השתלבות בארץ או כל סיבה אחרת, שגרמה להם לוותר על אזרחותם הישראלית.

לפעמים אותם אנשים חוזרים בהם, אפילו עשרות שנים לאחר הוויתור על האזרחות הישראלית, ומבקשים אפשרות לחדש אותה.

האם ניתן להחזיר אזרחות ישראלית לאחר ויתור?

תהליך הוויתור על האזרחות איננו פשוט, מחייב הוכחת סיבה ממשית ואת שיקול דעתו של שר הפנים. וכך גם תהליך השבת אזרחות ישראלית לאחר ויתור – עניין אפשרי אך מורכב מאוד כשלעצמו.

בפרט, קיימת הבחנה משמעותית בפסיקה ובדין בין החזרת אזרחות ישראלית לאחר ויתור ליהודים וללא יהודים.

החזרת אזרחות ישראלית לאחר ויתור ליהודים

כאשר מדובר ביהודים, קיימת תקנה משנת 2005 אשר מכירה בזכאותו של כל יהודי לעלות לארץ מכוח חוק השבות, גם אם מדובר בעלייה שניה.

תקנה זו לא תמיד הוחלה על ידי משרד הפנים באופן אוטומטי ולמעשה, במרוצת השנים, לעתים דחה משרד הפנים בקשות של יהודים, שעלו כבר פעם אחת לארץ ולא נולדו בישראל, לעלות פעם שנייה. עם זאת, הפסיקה קבעה בעשור האחרון כי אין מניעה שאדם יממש את זכותו לשבות יותר מפעם אחת.

במקרה של עלייה שניה – משרד הפנים יבחן שוב שלא מתממשים הסייגים שקיימים בנוהל העלייה של עולה חדש מכוח שבות כגון מניעות פלילית או בטחונית וכיו"ב.

במקרה של יהודים שנולדו במדינת ישראל – אנשים שנולדו כאזרחי המדינה מלכתחילה וויתרו על אזרחותם – גם כאן יבחן משרד הפנים את הסייגים הנ"ל.

במקרה של תושבות השטחים – בקשת אזרחות ישראלית לאחר ויתור למי שהפכה לתושבת השטחים, ויתרה על האזרחות הישראלית שלה ושל ילדיה, וכעת התגרשה ומעוניינת בהחזרת האזרחות הישראלית, קיים נוהל מיוחד של משרד הפנים "נוהל הטיפול בהשבת אזרחות" אשר מקיים תנאים מסוימים להשבת האזרחות הישראלית כגון מרכז חיים בישראל, אישור על מצב אישי, תעודות מקוריות ,הוכחות על היעדר מסוכנות ועוד.

החזרת אזרחות ישראלית לאחר ויתור למי שאינם יהודים

כל אדם אחר אשר מבקש להשיב את אזרחותו, נדרש להגיש בקשה מנומקת ומפורטת למשרד הפנים, הן לגבי נסיבות וויתור האזרחות מלכתחילה והן לגבי נסיבות הבקשה להשבת האזרחות הישראלית לאחר הוויתור. בקשה זו מאושרת על ידי שר הפנים, בשיקול דעתו.

כיצד ניתן לצלוח את התהליך בצורה טובה?

בתהליך החזרת אזרחות לאחר ויתור, נדרש מבקש האזרחות להגיש את הבקשה בעודו בחו"ל. עליו ליצור קשר עם הקונסוליה הישראלית במדינה בה הוא נמצא ולמלא אחר הפעולות הנדרשות לקבלת האזרחות טרם הגעתו לארץ. משרד עו"ד זרי חזן מסייע במקרים אלו בשלט רחוק תוך ליווי והכוונה משפטית מקצועית, גם ממדינת מושבו של המבקש, עד שיוכל להגיע לישראל מצויד בכל האישורים המתאימים הנדרשים להשבת אזרחות ישראלית.

משרד עו"ד זרי חזן מתמחה בבקשות להחזרת אזרחות ישראלית וקבלת אזרחות ישראלית לאחר ויתור וצבר ניסיון רב במהלך השנים בטיפול ואישור בקשות אלו וכן בייצוג בבתי משפט בנושא.