כל אזרח ישראלי המבקש להעסיק עובד זר חייב היתר עבודה לעובד זר. מלבד רישיון העבודה התקף שעל העובד הזר להחזיק בו, המעסיק נדרש בהיתר מיוחד, בהתאם לתחום ההעסקה שלו

מדי שנה, ישראלים רבים מעוניינים להעסיק עובד זר לכל מטרה שהיא. עליהם לדעת שמדובר בתהליך אפשרי, אבל מנגד גם כזה הדורש התנהלות על פי הספר, ידע מקיף לגבי התהליך, התקנות, התקדימים המשפטיים ועוד. רק כך ניתן יהיה לקצר תהליכים, או להקטין משמעותית את הסיכויים לכך שהבקשה תידחה או תסורב. בתנאים האלו, ברור מדוע הסיוע של משרד עורכי דין הפועל בתחום הוא בגדר חובה.

למשרד עו"ד זרי חזן ושות' יש ניסיון של למעלה מעשור בקבלת היתר למעסיקים להעסיק מומחים, בלשכות משרד הפנים השונות, והוא מהחלוצים בתחום בארץ. משרדינו ילווה את המעסיק המבקש לקבל היתר העסקה לעובד זר משלב איסוף המסמכים השונים, הכוללים תעודות הן של החברה והן של העובד, המשך בשלב הגשת הבקשה בלשכות, תשלום האגרה, ועד קבלת ההיתר עבודה לעובד זר מומחה.

היתר העסקה לעובד זר

מתי ניתן לקבל היתר העסקה לעובד זר?

העסקת עובד זר בישראל אפשרית רק בהתקיים כמה תנאים בסיסיים. ראשית, כמובן, נדרש היתר תקף מטעמה של רשות האוכלוסין וההגירה, המתייחס למקום ההעסקה ולמקצוע הספציפי (בהחלט עשויות להיות תקנות שונות לכל מקצוע). בנוסף לכך חיוני שיהיה אישור עבודה לעובד זר בתוקף, בענף הרלוונטי.

השלב האחרון הוא רישום העובד הזר בראשון האוכלוסין וההגירה, על שמו של המעסיק, וכן תשלום של אגרות.

הגשת הבקשה נעשית באמצעות טפסים מתאימים, אליהם יש לצרף מסמכים כדין. רצוי מאוד לבצע את התהליך בעזרת משרד עורכי דין הבקיא בתחום, מה שעשוי לקצר תהליכים ולמנוע טעויות שעלולות להאריך את הבקשה או להביא לכך שהיא תסורב בסופו של יום.

השלב האחרון בתהליך, בהנחה שהכול נעשה על פי הספר והאגרה שולמה במלואה, הוא לבצע רישום של העובד הזר באחת הלשכות הפרטיות שהוגדרו לצורך זה בישראל.

המקרה של מומחה זר

בנושא העסקת מומחים, בין אם בתחום ההיי-טק, המסעדנות, התעופה, הספנות ועוד, יש לעבור דרך כמה שלבים בסולם הבירוקרטי על מנת לקבל היתר עבודה לעובד זר מומחה . רשות האוכלוסין מעמידה מספר תנאים למעסיקים בדרך אל קבלת ההיתר, בהם יש לעמוד באופן מוקפד.

מומחה זר הינו עובד זר בעל מעמד ייחודי, אך ייחודיותו לאו דווקא מתבטאת בהקלה על קבלת היתר להעסקתו. בשנים האחרונות, יחד עם תופעת הגלובליזציה שהולכת ומתרחבת, חלה עלייה גדולה במספר המעסיקים המעוניינים לקבל היתר להעסקת מומחים זרים.  רוב תפקידי המומחים הזרים עוסקים בתפקידי ניהול ופיתוח ובעלי רמות השכלה והתמקצעות גבוהות מאד, אשר מצדיקות את הבאתם לארץ מעבר לים תחת שכירת עובד ישראלי.

על אף שהמדינה מכירה בתהליכים מסחריים וגלובליים אלו, היא עדיין מעמידה קשיים לא מעטים בקבלת ההיתר. על המבקש בקשב להיתר העסקה לעובד זר להיות מודע לתנאי היתר להעסקת עובד זר מומחה, שכן לאחר קבלת ההיתר, יהיה עליו להעסיק את העובד בתנאים אלו, הכוללים, בין היתר, תשלום כפול של השכר הממוצע במשק, קבלת אשרה זמנית בלבד למשך תקופת ההזדקקות למומחה ועוד. מי שחוטא בהתנהלות מול המומחה עלול להיות חשוף בפני עונשים כבדים, ולעיתים אף תישלל ממנו הזכות להיעזר בעתיד במומחים זרים בפרט ובעובדים זרים בכלל.

הבקשה להיתר לעובד זר נדחתה? יש מה לעשות

חשוב להדגיש שגם מקרים בהם בקשה להיתר העסקה לעובד זר אינה מאושרת, מסיבה כזו או אחרת, רחוקים מלהיות סוף פסוק. למשרד עורכי דין זרי חזן ושות' ניסיון אף בהגשת ערעורים על דחיית, כאשר בנסיבות שונות הסיכויים לקבלת הערעור הם בהחלט ראויים. בנוסף לכך המשרד עשוי להעניק סיוע בהארכת היתרי העסק, כפי שנדרש מפעם לפעם.

אנו ממליצים לכל המבקש להעסיק מומחה זר לפנות לקבלת ייעוץ משפטי וייצוג לאורך כל ההליך. משרדינו מסייע בהגשת בקשה להיתר העסקה לעובד זר, כאשר עומדים בתנאים הבסיסיים שהוגדרו על ידי מנהל האוכלוסין של משרד הפנים. כמו כן הוא עוסק בהתנהלות השוטפת מול הרשויות: תשלום אגרות ואישורים כנדרש על פי חוק, הגשת מסמכים רלוונטיים וכן הלאה.

כמובן שהמשרד יקפיד לוודא שתיעשה שמירה על הכללים הנדרשים במסגרת ההיתר, גם לאחר קבלתו, על מנת למנוע מצב בו יוטלו סנקציות נגד האדם המעסיק או ההיתר יבוטל חלילה. באמצעות הסיוע המשפטי ניתן להגדיל את הסיכויים לקבלת ההיתר ולקצר מאוד את התהליכים והמאמצים הנדרשים עד להשלמת המשימה.