משרד עו”ד זרי חזן ושות׳ מוביל בתחום הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל, שכן משרדנו נטל על עצמו אחריות ומחוייבות להוביל את תחום ההגנה על זכויות האדם במדינת ישראל בכלל, ובכל הקשור לדיני הגירה של המדינה בפרט

בעולם המודרני, בו הטכנולוגיה הפכה את המרחקים הגאוגרפיים לשוליים, ניתקל לעיתים קרובות בבני זוג מעורבים, דהיינו ממדינות שונות, המבקשים לקיים חיים משותפים.

בן זוגו הזר של אזרח ישראלי אינו זכאי למעמד בישראל באופן אוטומאטי, אלא שעל בני הזוג להוכיח בפני משרד הפנים את כנות הקשר ביניהם טרם הזמנת בן הזוג הזר לישראל או טרם הסדרת המעמד של בן זוג זר שנמצא בישראל.

הליך הסדרת מעמד של בן זוג זר של אזרח ישראלי הינו הליך מורכב על פי נהלי משרד הפנים, הנמשך לכל הפחות חמש שנים. תהליך הסדרת המעמד לבני זוג זרים הינו הליך בירוקרטי מורכב, הדורש המצאת מסמכים רבים הן מהארץ, הן מחו"ל, הגעה לפגישות בלשכות משרד הפנים וצליחת הראיונות של המשרד.

תחילתו של ההליך בהגשת טופס בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוגו הזר של אזרח ישראלי, דרך המצאת תעודות שונות כגון: תעודת לידה, תעודת יושר, תעודת רווקות, תעודת נישואין (אם יש), תמונות וראיות המוכיחות את כנות הקשר בין בני הזוג ועוד.

לעתים רבות, המסמכים נדרשים בחותמת "אפוסטיל", אשר ניתן להשיגה ממדינות המוצא של בני הזוג או מהשגרירות בישראל, בהתאם לנסיבות המקרה.

במהלך פרק הזמן הזה נדרשים בני הזוג להוכיח כי הם מנהלים משק בית משותף וקשר זוגי כן ואמיתי באמצעים שונים, לרבות תשאולים חוזרים ונשנים במשרד הפנים. מומלץ להסתייע בהליך זה בליווי של עו”ד הבקיא בנהלים ומנוסה בייצוג אצל משרד הפנים על מנת להסדיר את מעמדו של בן הזוג הזר ללא מכשולים.

המשרד צבר ניסיון רב ומוצלח במתן השירותים המשפטיים בענייני הגירה על פי נהלי משרד הפנים. בין היתר מתמחה המשרד בסיוע וייצוג משפטי לקבלת אשרות שהייה מכל סוג בישראל, לרבות אשרת שהייה לבן זוג זר של אזרח ישראלי.

ראה גם: טיפול בילדי בן זוג זר הידוע בציבור לאזרח ישראלי

ראה גם: הסדרת מעמד לבן זוג זר לאחר שהתאלמן או התגרש