משרדינו מתמחה בהסדרת אשרות שהייה ומתן אזרחות לבני זוג זרים של אזרחים ישראליים ובכלל זה גם בהסדרת מעמד לבן זוג זר לאחר שהתאלמן או התגרש.

נהלי משרד הפנים מסדירים את המצבים שבהם ההליך המדורג לקבלת אזרחות, הליך שנמשך כידוע שנים רבות עד לקבלת האזרחות הסופית ובמהלכו בני הזוג הזרים משתקעים ומקימים לעצמם חיים בישראל, נפסק מסיבה כזו או אחרת.

לעתים, בשל נסיבות מצערות כגון פטירת בן הזוג הישראלי או להבדיל, גירושין, נפסק הליך בני הזוג, אך ישנן הצדקות רבות לכך שבן הזוג הזר יישאר בישראל ויזכה לקבל אזרחות או אשרת תושב קבע.

בין היתר, משרד הפנים בוחן במקרים אלו את הזיקה של המבקש למדינת ישראל, את משך הזמן שהוא חי בישראל, את ההשתקעות החברתית- כלכלית של המבקש במדינה, האם יש ילדים משותפים ועוד.

למשרדנו ניסיון רב בקבלת היתרי שהייה ואזרחות במצבים של סיום קשר, גירושים מבן זוג זר, התאלמנות או נסיבות אחרות של הפסקת הליך בני זוג.

משרדינו צלח במקרים רבים לקבל היתרי שהיית קבע ואזרחות בנסיבות הללו ואף זכינו בעתירות שהגשנו בנושאים אלו מול משרד הפנים, אשר הגיעו עד לבית המשפט העליון.

ראה גם: טיפול בילדי בן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי 

ראה גם: הסדרת מעמד לבן זוג זר ידוע בציבור