הסדרת מעמד

"משרד עו”ד זרי חזן ושות׳ מוביל בתחום הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל"

בקשה לקבלת מעמד בישראל

בעולם המודרני, בו הטכנולוגיה הפכה את המרחקים הגאוגרפיים לשוליים, ניתקל לעיתים קרובות בבני זוג ממדינות שונות מכל יבשות העולם, ומלאומים שונים, המבקשים לקיים חיים משותפים בישראל. 

משרדינו בקיא במסמכים ובהליכים השונים שיש לנהל אצל משרד הפנים על לשכותיו השונות, ומהווה גורם מקשר וחשוב בין בני הזוג לבין משרד הפנים.

בני זוג של אזרחים ישראלים, בין אם בני זוג נשואים או בני זוג אשר חולקים יחד חיים משותפים (ידועים בציבור), יכולים לפנות ללשכת משרד הפנים אשר נמצאת במקום מגוריהם, על מנת להגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל.

תהליך הסדרת מעמד לבני זוג זרים הינו הליך בירוקרטי מורכב, הדורש המצאת מסמכים רבים הן מהארץ והן מחו"ל, הגשת בקשות מסודרות העומדות בכל הקריטריונים שקבועים בנהלים וצליחת הראיונות שנערכים במשרד הפנים.

בין המסמכים שעל בני הזוג להמציא למשרד הפנים לצורך הסדרת מעמד: תעודת לידה, תעודת יושר, תעודת רווקות, תעודת נישואין (אם יש), תמונות וראיות המוכיחות את כנות הקשר בין בני הזוג ועוד. לעתים רבות, המסמכים נדרשים בחותמת "אפוסטיל", אשר ניתנת במדינות המוצא של בני הזוג או מהשגרירות בישראל, בהתאם לנסיבות המקרה.

ההליך לקבלת אזרחות מלאה בישראל לבני זוג זרים של ישראליים הינו הליך המכונה "ההליך המדורג", וכשמו, דורש התנהלות מתמשכת עם משרד הפנים במשך שנים והתייצבות קבועה בו, עד לקבלת מעמד מלא.

ההליך רלוונטי לזוגות נשואים ולא נשואים כאחד, נכוח הכרת הרשויות בידועים בציבור, ומאחר שחוקי הנישואין במדינת ישראל אינם מאפשרים לבני זוג מדתות שונות להתחתן. כמו כן, נוהל משרד הפנים חל גם על זוגות חד מיניים בצורה הזו.

בפתיחת הליך הסדרת מעמד לבני זוג במשרד הפנים יש לקחת בחשבון שלעתים רבות משרד הפנים מפקפק בכנות הקשר, ומערים קשיים על בני הזוג על מנת לבדוק האם מדובר בקשר פיקטיבי או לא. מלבד זאת, שיקולים נוספים של משרד הפנים הם: האם בן הזוג נכנס לארץ לראשונה באופן חוקי, האם הגיש בקשת הסדרת מעמד בישראל על פי נוהל אחר בעבר, האם יש לו ילדים בישראל ועוד.

עו"ד מומחה במשרד הפנים ובהסדרת מעמד לבני זוג בישראל שמלווה את הזוג לכל אורך ההליכים ובקשותיהם השונות, מסייע בהסדרת מעמד לבן הזוג הזר, החל ממעמד זמני ועד למעמד תושבות קבע ואזרחות, בצורה יעילה, אפקטיבית ושוויונית יותר.

הסדרת מעמד לבן זוג זר ידוע בציבור

משרד הפנים מכיר גם בבני זוג ידועים בציבור או שאינם נשואים ועל כן הסדרת מעמד לבן זוג זר בישראל אינה מחייבת את נישואי בני הזוג ומספיק שבני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים, כלומר גרים במשק בית משותף ומנהלים חיים כבני זוג, כדי שיוכלו להגיש את הבקשה להסדר המעמד. 

בני הזוג נדרשים להוכיח, בתהליך ממושך,  בפני משרד הפנים את כנות ונכונות הקשר ביניהם עוד לפני הזמנת בן זוג זר לישראל או טרם הסדרת המעמד של בן זוג זר שנמצא בישראל. 

הליך של הסדרת מעמד עבור בן זוג זר ידוע בציבור הינו הליך מורכב על פי נהלי משרד הפנים, בדרך כלל  נמשך על פרק זמן של כשבע שנים, עד לקבלת רישיון שהייה קבוע. תחילה, ניתנת אשרת השהייה לתקופה שמתארכת בכל פעם ולאחר מספר שנים, נידונה שוב הבקשה להסדרת המעמד לבן זוג זר במשרד הפנים, כך שאם הכל מתנהל כשורה, לבסוף מתאפשרת אף קבלת אזרחות לבן זוג זר הידוע בציבור. 

תחילתו של ההליך בהגשת טופס בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוגו הזר הידוע בציבור של אזרח ישראלי, דרך המצאת תעודות שונות כגון: תעודת לידה, תעודת יושר, תעודת רווקות, תמונות וראיות המוכיחות את כנות הקשר בין בני הזוג ועוד. על כל מסמכים להיות מאומתים ב"אפוסטיל" ומתורגמים.

משרד עו"ד זרי חזן מתמחה בהסרת מעמד לבן זוג זר וייעץ לכם מתחילתו של ההליך במשרד הפנים לגבי המסמכים שעליכם להמציא והוכחות הקשר שעליכם להביא כדי להסדיר את המעמד. 

המשרד צבר ניסיון רב ומוצלח במתן השירותים המשפטיים בענייני הגירה על פי נהלי משרד הפנים. בין היתר מתמחה המשרד בסיוע וייצוג משפטי לקבלת אשרות שהייה מכל סוג בישראל, לרבות אשרת שהייה לבן זוג זר של אזרח ישראלי.

משרדינו גם מתמחה בהגשת ערעורים על החלטות משרד הפנים לערכאות המשפטיות השונות בנושא של הסדרת מעמד לבן זוג זר.

הסדרת מעמד לבן זוג זר לאחר שהתאלמן או התגרש

משרדינו מתמחה בהסדרת אשרות שהייה ומתן אזרחות לבני זוג זרים של אזרחים ישראליים ובכלל זה גם בהסדרת מעמד לבן זוג זר לאחר שהתאלמן או התגרש. 

נהלי משרד הפנים מסדירים את המצבים שבהם ההליך המדורג לקבלת אזרחות, הליך שמרגע הזמנת בן זוג זר לארץ, נמשך כידוע שנים רבות עד לקבלת האזרחות הסופית ובמהלכו בני הזוג הזרים משתקעים ומקימים לעצמם חיים בישראל, נפסק מסיבה כזו או אחרת.

לעתים, בשל נסיבות מצערות כגון פטירת בן הזוג הישראלי או להבדיל, גירושין, נפסק הליך בני הזוג, אך ישנן הצדקות רבות לכך שבן הזוג הזר יישאר בישראל ויזכה לקבל אזרחות או אשרת תושב קבע.

בין היתר, משרד הפנים בוחן במקרים אלו את הזיקה של המבקש למדינת ישראל, את משך הזמן שהוא חי בישראל, את ההשתקעות החברתית- כלכלית של המבקש במדינה, האם יש ילדים משותפים ועוד.

למשרדנו ניסיון רב בקבלת היתרי שהייה ואזרחות במצבים של סיום קשר, גירושים מבן זוג זר, התאלמנות או נסיבות אחרות של הפסקת הליך בני זוג.

משרדינו צלח במקרים רבים לקבל היתרי שהיית קבע ואזרחות בנסיבות הללו ואף זכינו בעתירות שהגשנו בנושאים אלו מול משרד הפנים, אשר הגיעו עד לבית המשפט העליון.

סיפורי לקוחות – מתוך עמוד הפייסבוק של המשרד