משרד עו"ד זרי חזן ושות' מתמחה בהעסקת עובד זר סיעודי, קבלת אשרה והארכת אשרה למטפל סיעודי זר בנסיבות שונות

נהלי משרד הפנים מסדירים את התנאים להעסקת מטפל סיעודי זר ולקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.

כך למשל, על פי הנהלים, על המעסיק לספק מגורים הולמים למטפל, להעסיקו בעבודות סיעוד בלבד, להעסיקו במשרה מלאה, להיות זכאי לעובד סיעודי זר על פי מבחנים בריאותיים או ביטוח לאומי ועוד.

על מנת להעסיק מטפל סיעודי זר יש להגיש בקשה לקבלת היתר העסקה בלשכות השונות של משרד הפנים.

למשרדינו ניסיון רב בקבלת היתרים להעסקת מטפלים סיעודיים זרים ובהארכת אשרה למטפלים בלשכות משרד הפנים ברחבי הארץ ובבתי המשפט המנהליים, במסגרת עתירה או ערעור מנהלי על החלטות משרד הפנים.

בנסיבות הומאניות מיוחדות ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר אף אם לא עומדים בכל התנאים הקבועים בנוהל משרד הפנים.

נושא העסקת מטפל סיעודי זר זה הוא נושא רגיש ובעל חשיבות מכרעת לחיי הקשיש, ועל כן ראוי שיטופל במלוא המקצועיות, על ידי עורך דין מומחה.

ראה גם: העסקת עובד זר