משרד עו"ד זרי חזן ושות' מתמחה בהעסקת עובד זר סיעודי, קבלת אשרה והארכת אשרה למטפל סיעודי זר בנסיבות שונות.

נהלי משרד הפנים מסדירים את התנאים להעסקת מטפל סיעודי זר ולקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד. כך למשל, על פי הנהלים, על המעסיק לספק מגורים הולמים למטפל, להעסיקו בעבודות סיעוד בלבד, להעסיקו במשרה מלאה, וכמובן להיות זכאי לעובד סיעודי זר על פי מבחנים בריאותיים או ביטוח לאומי ועוד.

בישראל, התנאי להעסקת עובד זר בסיעוד הוא זכאות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי. כמו כן, על פי החוק, על המטפל הסיעודי לישון בבית המטופל, שכן אחרת מדובר למעשה בהעסקה לפי שעות וניתן להעסיק עובד סיעודי מקומי.
על מנת להעסיק מטפל סיעודי זר יש להגיש בקשה לקבלת היתר העסקה בלשכות השונות של משרד הפנים. חשוב לציין כי את היתר העסקה של המטופל ואת היתר העבודה של העובד הזר והארכתו יש לבקש באופן ספציפי עבור כל עובד זר שמעוניינים להעסיק. עניין זה נעשה גם בסיוע לשכות התיווך השונות המסייעות לאתר את העובד הזר המתאים למטופל ולמשפחה.

נושא העסקת מטפל סיעודי זר זה הוא נושא רגיש ובעל חשיבות מכרעת לחיי הקשיש, ועל כן ראוי שיטופל במלוא המקצועיות, על ידי עורך דין מומחה. קשישים רבים הנזקקים לעובד זר סיעודי נרתעים מהכנסת אדם זר הביתה ועל כן, החיבור והקשר לעובד הזר, הן של המשפחה והן של הקשיש, מקבלים במקרים רבים חשיבות מכרעת לגבי המשך ההעסקה של העובד הזר. לעתים רבות, יהיה צורך בהגשה מחדש של הבקשה להיתר עבודה של עובד זר, מכיוון שלא היה חיבור בין המטופל למטפל.

למשרדינו ניסיון רב בקבלת היתרים להעסקת מטפלים סיעודיים זרים ובהארכת אשרה למטפלים בלשכות משרד הפנים ברחבי הארץ ובבתי המשפט המנהליים, במסגרת עתירה או ערעור מנהלי על החלטות משרד הפנים. במקרים רבים מדובר בעניינים דחופים עם השלכות משמעותיות על חיי המטופל ועל כן יש צורך במענה מקצועי ומהיר ככל הניתן, בסיוע עורך דין מקצועי ומומחה בתחום.

בנסיבות הומאניות מיוחדות ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר אף אם לא עומדים בכל התנאים הקבועים בנוהל משרד הפנים. כך למשל, במקרים בהם המחלה חמורה ונוצר קשר מיוחד בין המטופל למטפל המצדיק את הארכת העסקה או במקרים בהם הנסיבות הן כאלה שאין מישהו אחר שיוכל לטפל בקשיש או באדם הנזקק לטיפול.

את היתר ההעסקה יש להאריך לאחר פקיעתו, שכן הוא ניתן בכל פעם לתקופה מוגבלת, של ארבע שנים. למען חידוש ההיתר יש להגיש מסמכים רפואיים וסוציאליים רלוונטיים, למעט במקרים מיוחדים של נכי צה"ל או קשישים מעל גיל 85, כל עוד אין שינוי מהותי בנסיבות המקרה.

את הבקשה להארכת היתר העסקת מטפל סיעודי יש להגיש במועד המתאים, כדי שלא תפקע אשרת המעסיק והמועסק. משרד עו"ד זרי חזן מלווה את מטופליו לכל אורך העסקת העובד הזר ודואג להיות בקשר רציף עם לקוחותיו ואף לפקח על מועדי פקיעת האשרות של העובדים הזרים.

ראה גם: העסקת עובד זר