ויזה הומניטרית

למשרד עו"ד זרי חזן ושות' מומחיות ארוכת שנים בקבלת אשרות מטעמים הומניטריים והגשת בקשות ל עדה הומניטרית

אחת הבקשות הנפוצות ביותר לועדה הומניטרית וגם המורכבות ביותר בהן משרדינו מתמחה, היא הבקשה לקבלת אשרה מטעמים הומניטריים המוגשת למשרד הפנים.

הועדה הומניטרית של משרד הפנים היא ועדה שהוקמה על ידי שר הפנים, במטרה לבחון מקרים  בקשות חריגות למתן מעמד בישראל, הארכת ישיבה ומתן היתר שהייה ועבודה לזרים אשר אינם נופלים בגדר הקריטריונים של נהלי רשות האוכלוסין וההגירה.

הועדה הומניטרית הוקמה מכוח חוק הכניסה לישראל המאפשר הגשת בקשות חריגות. 

בקשה לקבלת אישור שהייה מהועדה הומניטרית רלוונטית במקרים כגון:

  • ילדים של עובדים זרים אשר נולדו וגדלו בישראל
  • עובדים זרים אשר המטופלים הסיעודיים שלהם תלויים בהם
  • זרים אשר נזקקים לטיפול רפואי קריטי ובסוגיות הומניטריות אחרות נוספות, אשר לגביהן לא קיים נוהל מוסדר של משרד הפנים לקבלת מעמד בישראל.

הנסיבות עשויות להשתנות באופן מהותי ממקרה למקרה, אולם כל מקרה ייבחן לאור הנסיבות ההומניטרית הייחודיות שלו על ידי אותה ועדה הומניטרית רלוונטית.

ישנן מספר ועדות הומניטרית בהתאם לנושא הבקשה לועדה.

כך למשל, הועדה הומניטרית, היא הועדה ההומניטרית הכללית להגשת בקשה למעמד מטעמים הומניטרים והיא מורכבת מנציגים של משרדי הממשלה:

  • נציג משרד החוץ
  • נציג משרד הרווחה
  • נציג משרד הבריאות
  • נציג משטרת ישראל
  • נציג המוסד לביטוח לאומי ונציג לשכת הקשר.

יו"ר הועדה ההומניטרית הינו ממונה תחום אשרות וזרים, והועדה מייעצת למעשה למנכ"ל משרד הפנים. 

ועדה מרכזית נוספת היא ועדה הומניטרית לעובד זר המייעצת לשר הפנים בענייני עובדים זרים, המבקשים להאריך את שהייתם מעבר ל63 החודשים ממועד הכניסה הראשון שלהם לישראל  מטעמים הומניטרים מיוחדים, לתקופה של שנה בכל פעם.

גם להגשת בקשה לועדה זו יש לעמוד בתנאים מסוימים שקובעת הועדה כגון תקופת העסקה קודמת של העובד, פרק הזמן שחלף מאז המטופל האחרון של העובד ועוד.

למשרדינו ניסיון רב שנים בהגשת בקשה לועדה הומניטרית, המעניק לנו יתרון רב; בעבר זכינו להצלחה במקרים רבים של בקשת מעמד בגין סיבות הומניטריות בין אם בבקשות שהוגשו בפני הועדה הבין- משרדית במשרד הפנים, הועדה המייעצת בענייני עובדים זרים, בית הדין למשמורת, בית הדין לעררים, בתי המשפט המנהליים ואף בית המשפט העליון.

הליך זה דורש סבלנות רבה, אולם פעמים רבות הוא מסתיים בקבלת המעמד המבוקש, באופן שיש בו כדי למנוע פגיעה של ממש בחייהם או כבודם של המבקשים, מקום שהגשת בקשות בהתאם לנהלים אחרים לא נענית. 

לאחר הגשה הבקשה לועדה הומניטרית, נקבע דיון בבקשה על ידי הגורמים הרלוונטיים אשר נותנים את המלצתם ליו"ר הועדה, מנכ"ל משרד הפנים או שר הפנים.

בשל ייחודיותו, הליך הגשת בקשה הומניטרית הינו הליך מורכב ומאתגר, אשר עשוי לקחת שנים רבות, ועל כן דורש אורך רוח מצד המבקשים.

עם זאת, במהלך הגשת הבקשה, המבקש לרוב זוכה להגנה; זכויותיו אינן נפגעות ואפשרויותיו לקבל מעמד בישראל ממוצות עד תום. 

כמו כן, במקרים שבהם חל פגם מנהלי בהליך קבלת ההחלטה של הועדה ההומניטרית או שנראה כי ההחלטה בה התקבלה שלא כדין מנסיבות אחרות, ניתן אף להגיש עתירה על ההחלטה לבית המשפט העליון.

התמחות משרד עורך דין הגירה זרי חזן ושות' במשפט מנהלי, משפט חוקתי ודיני הגירה, מציבה את המשרד כמומחה בבקשות לועדה ההומניטרית, שיידע לתת את המענה הטוב ביותר למקרים הייחודיים המגיעים לפתח דלתו.

נסיבות הגשת הבקשה משתנות מהותית ממקרה למקרה, ועל כן משרדינו מקדיש את מירב המאמצים לבחינת כל מקרה לגופו, הענקת יחס אישי, וניהול כל תיק בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל לקוח.

קבלת מעמד מטעמים הומניטרים – מתוך דף הפייסבוק של המשרד

ראה גם: בקשה הומניטרית