למשרד עו"ד זרי חזן ושות' מומחיות ארוכת שנים בקבלת אשרות מטעמים הומניטריים והגשת בקשות ל ועדה הומניטרית

אחת הבקשות הנפוצות ביותר ל ועדה ההומניטרית וגם המורכבות ביותר בהן משרדינו מתמחה, היא הבקשה לקבלת אשרה מטעמים הומניטריים המוגשת לשר הפנים.

בקשה זו רלוונטית במקרים כגון ילדים של עובדים זרים אשר נולדו וגדלו בישראל, עובדים זרים אשר המטופלים הסיעודיים שלהם תלויים בהם, זרים אשר נזקקים לטיפול רפואי קריטי, ובסוגיות הומניטריות אחרות נוספות, אשר לגביהן לא קיים נוהל מוסדר של משרד הפנים לקבלת מעמד בישראל.

הנסיבות עשויות להשתנות באופן מהותי ממקרה למקרה, אולם כל מקרה ייבחן לאור הנסיבות ההומניטריות הייחודיות שלו.

למשרדינו ניסיון של מעל 10 שנים בתחום זה, וזכינו בו להצלחות רבות בבקשות ל וועדה הומניטרית ; פעמים רבות ייצגנו זרים המבקשים מעמד בישראל מנסיבות הומניטריות שונות בפני הועדה הבינמשרדית ההומניטרית של משרד הפנים, הוועדה המייעצת בענייני עובדים זרים במקרים סיעודיים חריגים, בית הדין למשמורת, בית הדין לעררים, בתי המשפט המנהליים ואף בית המשפט העליון.

ניסיון משרדנו בהגשת בקשה זו מעניק לנו יתרון רב; בעבר זכינו להצלחה במקרים רבים של בקשת מעמד בגין סיבות הומניטריות בין אם בבקשות שהוגשו בפני הוועדה הבין- משרדית במשרד הפנים, הועדה המייעצת בענייני עובדים זרים, בית הדין למשמורת, בית הדין לעררים, בתי המשפט המנהליים ואף בית המשפט העליון.

הליך זה דורש סבלנות רבה, אולם פעמים רבות הוא מסתיים בקבלת המעמד המבוקש, באופן שיש בו כדי למנוע פגיעה של ממש בחייהם או כבודם של המבקשים, מקום שהגשת בקשות בהתאם לנהלים אחרים לא נענית.

בשל ייחודיותו, הליך הגשת בקשה זה הינו הליך מורכב ומאתגר, אשר עשוי לקחת שנים רבות, ועל כן דורש אורך רוח מצד המבקשים. עם זאת, במהלך הגשת הבקשה, המבקש לרוב זוכה להגנה; זכויותיו אינן נפגעות ואפשרויותיו לקבל מעמד בישראל ממוצות עד תום. נסיבות הגשת הבקשה משתנות מהותית ממקרה למקרה, ועל כן משרדינו מקדיש את מירב המאמצים לבחינת כל מקרה לגופו, הענקת יחס אישי, וניהול כל תיק בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל לקוח.

ראה גם: בקשה הומניטרית