קבלת אזרחות ישראלית לאחר ויתור על אזרחות זרה, קבלת אזרחות ישראלית לאחר נישואים, קבלת אזרחות ישראלית לילדים, קבלת אזרחות ישראלית לתושב קבע, קבלת אזרחות ישראלית ואישור שהייה בישראל

חוק האזרחות והשהייה בישראל הינו החוק העיקרי המסדיר את ענייני קבלת האזרחות בישראל.

משרד עו"ד זרי חזן ושות' מתמחה בענייני ההגירה לישראל על סוגיה השונים לרבות האפשרויות לקבל אזרחות בישראל על פי ההליך המתאים לכל מקרה.

חוק האזרחות קובע את התנאים המאפשרים לקבל אזרחות או היתר שהייה בישראל, כאשר ישנם מספר דרכים לכך על פי החוק , ובכללן בין היתר: מכוח שבות (אפשרות המוסדרת גם כן בחוק השבות), מכוח ישיבה בארץ (מימי מלחמת העצמאות), מכוח לידה לאזרח ישראלי, מכוח לידה וישיבה (לחסרי אזרחות), מכוח התאזרחות לתושבי קבע, מכוח נישואין לאזרח ישראלי, מכוח אימוץ או קטינות להורה ישראלי.

קבלת האזרחות בישראל היא הליך ארוך אשר במקרים מסוימים, בהתחשב במסלול קבלת האזרחות הרלוונטי, עשוי להתארך זמן רב..

משרדינו רכש ניסיון ומומחיות בקבלת אזרחות ישראלית לבני/בנות זוג של ישראלים, קבלת אזרחות ישראלית לילדים מאומצים או לקטינים של אזרחים ישראלים, קבלת אזרחות ישראלית לתושב קבע, לזכאי חוק השבות, קבלת אישורי שהייה ועוד.

ניסיוננו מלמד שכל מקרה עומד בפני עצמו, כולל נסיבות ייחודיות משלו ואתגרים שונים. משימת משרדינו בהתאם לחזון המשרד, הינה לצלוח את האתגרים הללו יחד עם לקוחותינו ולסייע, תוך עשיית מיטב מאמצינו, בהשגת המעמד המבוקש בהתאם לחוק.