חוק השבות

משרדינו מתמחה בהענקת אזרחות ישראלית לזרים מרחבי העולם, בין היתר מכוח 'חוק השבות'.

ככלל, חוק האזרחות בישראל קובע שישה מסלולים לקבלת אזרחות בישראל, כאשר המסלול הרווח הוא אזרחות מכוח שבות

זכאות לפי חוק השבות ניתנת לכל יהודי המעוניין לעלות ארצה, כשהעלייה ארצה היא על פי אשרת עולה. גם בן זוגו של יהודי או צאצאו זכאי לקבל מעמד מכוח השבות, ואף מי שנתגייר, וגיורו מוכר, זכאי למעמד של עולה חדש.

עם זאת, על מנת לקבל את המעמד, יש לעמוד בתנאים הקבועים בחוק ולהמציא את המסמכים הרלוונטיים, לרבות תעודת יושר המעידה על היעדר עבר פלילי ואישור בריאותי.

לעתים, ישנו קושי להשיג את המסמכים מהמדינה הרלוונטית, בין אם מדובר במסמכים המעידים על יהדותו של המבקש או במסמכים אשר מעידים על כך שאין למבקש עבר פלילי שמהווה סכנה לציבור בישראל או סכנה כלשהי לביטחון המדינה. מדינת המקור של המבקש  אזרחות ישראלית עשויה לעתים להערים עליו קשיים מסיבות כאלו או אחרות.

במקרים רבים בהם מתבקש מעמד מכח שבות על ידי מי שנתגייר, מערים משרד הפנים קשיים על קבלת המעמד ולא מכיר בגיור שנערך, בכנותו או בתוקפו.

למשרדינו ניסיון רב בקבלת אזרחות מכוח שבות. פעמים רבות הצלחנו להשיג מעמד עולה חדש ללקוחותינו, גם כאשר משרד הפנים סרב להעניק מעמד זה בתחילה.

יצגנו לקוחות רבים שפנו אלינו לייצוג בהליך מול משרד הפנים או בהליך ערעור על החלטתו וכך אף הצלחנו פעמים רבות לשנות את החלטת משרד הפנים בבתי המשפט המנהליים במסגרת ערעור או עתירה מנהלית.