משרדינו מתמחה בהליך קבלת אזרחות עבור ילדי אזרחים זרים הנשואים לאזרחים ישראליים

ישראלים רבים מנהלים חיים משותפים ואף באו בקשרי נישואין עם בני זוג זרים, ממדינה אחרת. לעיתים, לבן הזוג הזר ילדים קטינים או בגירים, אשר אף הם אזרחי המדינה הזרה, וההורה המבקש לחיות בישראל עם בן זוגו מעוניין כי ילדיו יגיעו איתו לכאן.

לבן הזוג הזר וגם לילדיו אין זכות אוטומטית לקבל מעמד בישראל. הליך הסדרת המעמד של בן הזוג הזר מתבצע מול משרד הפנים, ויש לכרוך בו את הליך הסדרת המעמד לילדיו הזרים של בן הזוג.

מדובר בהגשת בקשה מיוחדת עבור טיפול בילדי בן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי, למשרד הפנים וטיפול בה, העלול להימשך זמן רב.

חשוב לציין, כי הליך קבלת האזרחות עבור ילדי האזרח הזר אפשרי רק כשבני הזוג, האזרח הישראלי וההורה הזר, נשואים זה לזו. מלבד זאת, על מבקש האזרחות וילדיו לעמוד בתנאים שונים, בין היתר להציג את הסכמתו של ההורה הנוסף הזר למעבר ילדיו לישראל.

משרדינו מלווה את הליכי בקשת אזרחות זו של הילדים ושל הוריהם על כל שלביהם – החל משלב המצאת המסמכים ועד הגשת הבקשות למשרד הפנים והליכי הערעור על החלטות שליליות.

משרדינו זכה לא אחת בעתירות בנושא בבתי המשפט המנהליים ובבית המשפט העליון, והפך את החלטות משרד הפנים אשר סרב להעניק אשרה לילדי בן הזוג הזר.

ראה גם: הסדרת מעמד לבני זוג