למשרדנו מומחיות וניסיון רב ב ייצוג מפלגות ועיריות בתחומי המשפט המנהלי ובפרט בדיני רשויות מקומיות, דיני מפלגות ומשפט מוניציפאלי

הסוגיות המשפטיות בהן עוסק המשרד בתחום זה הינן סוגיות העולות מפעילות הסיעות ברשויות המקומיות, ובכללן הליכי הבחירות לרשויות המקומיות, הליכי הייצוג במועצות המקומיות והליכים נוספים, רבים ומהותיים, בהם מפלגות השלטון המקומי מעורבות באופן יומיומי.

כרשות מנהלית, הרשות המקומית כפופה לביקורת שיפוטית שוטפת ומחויבת לעמוד בכללי המשפט הציבורי. הליך הבחירות בה חייב להיות הליך דמוקרטי תקין, שקוף, אשר משקף את רצון הציבור.

למשרדינו ניסיון רב בייצוג סיעות ברשויות המקומיות, כך, משרדינו זכה להצלחות משמעותיות בהליכים מנהליים שהתנהלו בבית המשפט העליון בתיקים שעסקו ביסודות ההליך הדמוקרטי בשלטון המקומי.

בנוסף, הרשות המקומית מתוקף מהותה מופקדת על אספקת שירותים רבים וחיוניים, כולל צרכיהם הבסיסיים ביותר של התושבים, כגון מים, חינוך, דיור, ועוד.

אנו מתמחים בייצוג עיריות בנושאים הקשור לאספקת שירותיהם לתושבים ובכלל זה התקשרויות של העיריות עם גופים שונים, פרטיים וציבוריים, ועריכת מכרזים לשם כך. בנוסף, אנחנו מתמחים בייצוג עיריות בענייני גביית מסים ועניינים אחרים בין הרשות לתושבים, כגון ענייני הענקת רישוי עסקים ועוד.

הפעילות השוטפת, המגוונת והמקיפה של הרשות המקומית חושפת אותה לתביעות משפטיות, המצריכות התמקצעות וידע בתחום. אנו במשרד עו"ד זרי חזן ושות' יודעים להעניק אותו על הצורה המקצועית ביותר.