משרדינו מתמחה בליווי וייצוג עמותות מרגע הולדתן ולאורך כל חייהן; הקמת העמותה, ניסוח תקנונה, רישומה אצל רשם העמותות ומתן ייעוץ משפטי שוטף וייצוג בפני הרשויות השונות.

הסוגיות המשפטיות העולות במהלך חייה של עמותה מצריכות לעתים רבות ייעוץ משפטי צמוד, ובעיקר על מנת לשמור על מעמדה הייחודי בחוק.

כך למשל, על פי חוק העמותות במדינת ישראל, העמותה הינה גוף משפטי ללא מטרות רווח, אשר זכאית לקבל הקלות, זכויות והטבות מכוח החוק בשל הרכבה הייחודי. על מנת לקבל הקלות אלה, על העמותה לעמוד בדרישות החוק, כגון: הקמת המוסדות המתאימים להם היא נדרשת, הגשת  דו"חות כספיים במועד ומסמכים נוספים הנדרשים על ידי הרשם, תשלום אגרות ועוד.

על מנת לעמוד בדרישות הללו יש צורך בליווי משפטי צמוד מקצועי. כך למשל, לאחר שנתיים מהקמת העמותה, העמותה יכולה לבקש לקבל אישור על ניהול תקין וכך להיות זכאית למענקים ותמיכות מרשויות ציבוריות. קבלת אישור זה על הינה חיונית לחיי העמותה ומצריכה סיוע משפטי לרוב.

משרד עו"ד זרי חזן בקיא בדיני תאגידים ובעל ניסיון בייצוג אגודות שיתופיות, עמותות ומלכ"רים, חברות לתועלת הציבור ועוד. הליווי שאנו מעניקים הוא ליווי משפטי מקצועי, צמוד ואישי, המאפשר לעמותה למלא את כל חובותיה על מנת כמובן להבטיח את זכויותיה.