המשרד הינו מהמובילים את תחום ליווי נפגעי העבירה בישראל

המשרד מתמחה בייצוג נפגעי עבירה על-פי דין בפני רשויות החוק  – משטרת ישראל והפרקליטות, בנושאי הסדרי טיעון, תסקיר נפגע וייצוג עמדת הנפגע לקראת שלב הטיעונים לעונש.

המשרד נותן מענה למצוקת הקורבנות ובני משפחותיהם אשר אינם מהווים צד להליך הפלילי ולפיכך קולם אינו נשמע.

לרוב, הקורבנות אף אינם מיודעים בדבר הזכויות המגיעות להם על-פי דין או בדבר התקדמות ההליכים בעניינם.

אנחנו פועלים במקצועיות המרבית על מנת לתקן עוול זה ולהעניק גם לנפגעי העבירה את האפשרות לממש את זכויותיהם כחוק.