משרד עו"ד זרי חזן ושות' מתמחה בסוגיית קבלת היתרי כניסה ושהייה בישראל מכוח נוהל איחוד משפחות, הליך מורכב, אשר עשוי לקחת לעתים שנים רבות ואשר נדון רבות בעבר בפסיקה הישראלית

נוהל איחוד משפחות במשרד הפנים הינו נוהל אשר מיועד לאזרחים ישראליים אשר רוצים להתאחד עם בני משפחותיהם שמעבר לגבול, הנמצאים לעתים קרובות ברשות הפלשתינית.

בעבר, היה קיים נוהל איחוד משפחות בדומה לנוהל הענקת אזרחות לבני משפחה של אזרח ישראלי אולם משנת 2002 שינה משרד הפנים את חוק הכניסה לישראל ואת נהליו לגבי איחוד משפחות של ערביי ישראל עם אזרחי הרשות.

כיום, בקשות אשר הוגשו לאחר מאי 2002 לאיחוד משפחות עם בני זוג ובני משפחה מהרשות הפלשתינית מתקבלות רק בהתקיים תנאים מיוחדים, כגון גיל מסוים, טעמים הומניטריים מיוחדים או אינטרסים מיוחדים של המדינה.

משרדינו עסק במגוון תיקים שכללו לעתים נסיבות המצריכות בקשות הנפוצות ביותר וגם המורכבות ביותר בהן משרדינו מתמחה, היא הבקשה לקבלת אשרה מטעמים הומניטריים המוגשת לשר הפניםמניטריות ייחודיות או נסיבות אחרות אשר הצדיקו את מתן ההיתר, ואף זכינו להצלחה בעתירות בנושא זה בפני בית המשפט העליון.

סוגיות מורכבות והומניות אלו מצריכות מאבק משפטי עיקש, אולם על אף מורכבותן לא פעם הצליח משרדנו להעניק היתרי שהייה וכניסה לישראל לאזרחי הרשות ולהשיג איחוד משפחות.

ראה גם: