משרד עו"ד זרי חזן ושות' שם לו למטרה להגן על זכויות האדם במדינת ישראל, ולכן אנו רואים את הפנייה לבג"צ כמרכיב משמעותי בשירותינו.

ההליך נוגע לזכויות אדם ואזרח יסודיות ובסיסיות במדינת ישראל, ועל כן חשיבותו והשפעתו עצומות.

תפקידו של בית המשפט העליון ביושבו כבג"צ הוא להעביר ביקורת על החלטות או פעולות של רשויות השלטון. תפקיד ייחודי זה מעוגן בס' 15 לחוק יסוד השפיטה ומקנה לבג"צ סמכויות נרחבות הכוללות יכולת ביטול החלטות שנתקבלו שלא כדין, הוצאת צווי שחרור, מתן סעדים מן הצדק שאינם בסמכות בית משפט אחר, הוצאת צווים לרשויות ונציגיהן והוצאת צווים לערכאות שיפוטיות שונות לדון או להימנע מלדון בנושא מסוים.

משרד עו"ד זרי חזן ושות' מתמחה במשפט מנהלי והינו בעל המקצועיות והמיומנויות הנדרשות על מנת לנהל הליך בג"צ בבית המשפט העליון. כך, באמתחתנו ניסיון רב והצלחות רבות בייצוג בעתירות לבג"צ כנגד רשויות המדינה.

באמצעות הליך העתירה לבג"צ, משרדינו נאבק על תיקון הפגיעה או העוול שנעשו לפרט או לציבור, וכך אנו מעניקים מענה נוסף, מקיף וחיוני ללקוחותינו.

ראה גם : עתירות מנהליות