משרד עו"ד זרי חזן ושות' מתמחה בהגשת עתירות מנהליות נגד משרד הפנים ושר הפנים בבתי המשפט המנהליים.

הסיוע המשפטי שמשרדינו מעניק הוא יסודי ומקיף; אנו מלווים את הלקוחות שלנו ומייעצים להם החל מהשלב הראשון בייצוג אצל משרד הפנים, המשך בערעור על החלטתו, ככל שנדרש, ועד למיצוי ההליכים המשפטיים. זאת, לרבות עתירות מנהליות כנגד החלטת שר הפנים.

כעו"ד המתמחה בכל תחומי סמכויות משרד הפנים, למשרד עורכי דין זרי חזן ושות׳ היכרות עמוקה ורבת שנים עם משרד הפנים והתנהלותו, בסוגיות הקשורות בהענקת מעמד בישראל בהתבסס על חוק השבות, חוק עובדים זרים, חוק האזרחות, החוק למניעת הסתננות ועוד. היכרות זו, כמו גם הידע והניסיון הנרחב של המשרד בנושאים אלו, מקנה לנו יתרון רב בעמידה מול משרד הפנים בבתי המשפט.

סמכותם של משרד הפנים ושר הפנים הוענקה להם בחוקי מדינת ישראל, הנהלים והתקנות שהותקנו מכוחם.

הם מחויבים להפעיל אותה בסבירות ובמידתיות ובהתאם לכללי המשפט המנהלי. כרשות מנהלית, כל החלטותיהם כפופות לביקורת של בתי המשפט המנהליים ושל בג"צ.

משרדינו שם לו לדגל לעמוד על השמירה של זכויות הפרט מול משרד הפנים, בייחוד לאור כובד ההשפעה שיש להחלטותיו על חייהם של הפרטים במדינת ישראל.

בין היתר, משרדנו הגיש עתירות מנהליות רבות אשר רבות מהן עסקו בעניינים דחופים ורגישים, ביניהם עניינים אשר דרשו את העברת הדיון או הגשת ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון.

משרדינו הגיש וזכה בעתירות מנהליות מול משרד הפנים בנושאים אשר נגעו ללב ליבה של הדמוקרטיה, כמו אי מתן אזרחות לתושבי הארץ לאחר שנים רבות ושלא בהתאם לדין, התעמרות במבקשי אזרחות, סילוק עובדים זרים באמצע הטיפול בקשישים הקשורים אליהם; בנושאים הקשורים לפעולת הרשות שלא בסמכות, כמו במקרים של מתן החלטה במקומו של שר הפנים ללא מתן כל נימוק וחתימה; וכן בנושאים של פגיעה בחירויות הפרט באופן לא סביר ולא מידתי כמו במקרים של כליאת מבקשי מקלט במתקן חולות, ועוד.

על כן, גם במקרים בהם סורבה בקשתכם או ערעוריכם מול משרד הפנים, אתם מוזמנים לפנות למשרדינו לקבלת מענה נוסף וממצה בדמות עתירה מנהלית.