משרד עו"ד זרי חזן מומחה בהגשת עתירות מנהליות ובייצוג בפני בתי המשפט המנהליים שהינם בתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ

משרדנו עוסק מזה שנים רבות בהגשת עתירות מנהליות בעניינים שונים הנוגעים לפעולות והחלטות רשויות המדינה בתחומים שונים, ובפרט בעניינים הקשורים להחלטותיה של רשות האוכלוסין וההגירה, הרשות המקומית והחלטות על פי חוק העמותות.

החוק והתקנות שנקבעו מכוחו להגשת עתירה מנהליות מסדירים את העניינים הנוגעים לסכסוכים שבין האדם לרשות, כאשר הרשות הינה רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית או כל מי שממלא תפקיד ציבורי מכוח הדין.

למשרדינו ניסיון רב בייצוג הפרט מול רשויות המדינה בכל הנוגע להגשת עתירה מנהלית ועוד. משרדנו הגיש עתירות מנהליות רבות אשר רבות מהן עסקו בעניינים דחופים ורגישים, ביניהם עניינים אשר דרשו את העברת הדיון או הגשת ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון.

משרדינו הגיש וזכה בעתירות מנהליות בנושאים אשר נגעו ללב ליבה של הדמוקרטיה, כמו אי מתן אזרחות לתושבי הארץ לאחר שנים רבות ושלא בהתאם לדין, התעמרות במבקשי אזרחות, סילוק עובדים זרים באמצע הטיפול בקשישים הקשורים אליהם.

בנושאים הקשורים לפעולת הרשות שלא בסמכות, כמו במקרים של מתן החלטה במקומו של שר הפנים ללא מתן כל נימוק וחתימה; וכן בנושאים של פגיעה בחירויות הפרט באופן לא סביר ולא מידתי כמו במקרים של כליאת מבקשי מקלט במתקן חולות, ועוד.

עורכי הדין במשרד זרי חזן ושות' עברו הכשרות במחלקות המקצועיות ביותר למשפט מנהלי כגון פרקליטות המדינה ובית המשפט העליון.

יחד עם ניסיון רב השנים שלנו בתחום והערכים המנחים את המשרד, אנו מעניקים הגנה רחבה וייצוג ללא לאות בעתירות מנהליות בפני בתי המשפט המנהליים ובית המשפט העליון.