משרד עו"ד זרי חזן ושות' מייעץ למעסיקים לגבי האופן המיטבי להעסקת עובדים, זרים וישראלים, המתאים ביותר עבורם וכן בהתאם לחוק.

תחשיב זכויות עובד הינו עניין מהותי בדיני העבודה שכן אי עמידה בתנאי החוק עלולה לגרור סכסוכים משפטיים ועלויות גבוהות למעסיק. במקרים רבים, אי התמצאות ברזי החוק, גורמת לכך שהמעסיק לא עומד בתשלום לעובד ולאחר מכן, עלולות להיות לכך השלכות כלכליות רחבות.

תחשיב זכויות עובד הינו רלוונטי בפרט בכל הנוגע לעובדים שעתיים, ועובדים במשמרות, כגון עובדי תחנות דלק, עובדים בחנויות, עובדי ניקיון ותחזוקה, עובדי משק בית ועוד.
החוק כולל סוגיות שונות באשר להעסקת עובדים שעתיים כגון מתן ימי חופשה וחג, שעות מנוחה, תשלומים לביטוח לאומי, תשלומי ביטוח פנסיוני ועוד, אשר על המעסיק להכיר כדי שיוכל להחליט על סוג ההעסקה המתאים ביותר עבורו.

עובדי משק הבית מהווים כיום פלח אוכלוסייה ניכר בישראל, בעל חשיבות רבה למעסיקים והם זכאים לזכויות שונות בהתאם לדיני העבודה במדינת ישראל. עם זאת, מכיוון שמדובר בעובדים שעתיים, בעלי אופי עבודה ייחודי, אופן חישוב זכויות העובד עבורם שונה.

עובדי ניקיון ועובדי משק הבית הינם מגזר מיוחד בקרב העובדים השעתיים, שכן המעסיקים שלהם הינם לרוב מעסיקים פרטיים וועדי בית משותף, אשר אינם מודעים תמיד לזכויות הרלוונטיות בחוק שעליהם לשלם לעובדים אלו. חשוב לציין כי גם כאשר העובדים השעתיים המועסקים הינם עובדים זרים, הם בעלי זכויות רבות ככל עובד ישראלי.

תחשיב הזכויות לעובד רלוונטי למשך כל תקופת ההעסקה שלו. תחשיב הזכויות עלול להיות מורכב למי שאינו מומחה בתחום, שכן ישנם גורמים רבים המרכיבים אותו, כגון ימי החג של העובד בהתאם לדתו במהלכם נעדר העובד מהעבודה, אופן חישוב תשלום תמורת חופשה, דמי הבראה בהתאם למשך העסקת העובד אצל אותו המעסיק ועוד.

גם בסיום העסקה, לעתים יש לבצע תחשיבים מורכבים נפרדים: למשל, ישנם תחשיבים שונים של פיצויי פיטורים לעובד אשר הופרשו לגביו כספים לביטוח פנסיוני וכזה שלא הופרשו לגביו.

משרדינו מתמחה בדיני עבודה ובעל ניסיון רב בחישוב זכויות עובד משק בית וחישוב זכויות עובד שעתי, הן כאשר מדובר בעובדים זרים, הן ככל שמדובר בעובדים ישראלים.

למשרדינו גם ניסיון רב בייצוג בבתי דין לעבודה בנוגע להעסקת עובדי משק בית, במצבים בהם מעסיקים פנו אלינו לאחר שעובדיהם הגישו תביעות כלפיהם על העסקה שלא כדין וכן במצבים נוספים כגון סיום ההעסקה של עובד משק בית וצורך בתחשיב זכויות עובד מתאים.

משרדינו מייצג ומלווה מעסיקים של עובדים זרים וישראלים לכל אורך תקופת ההעסקה. אנו ממליצים לכם לקבל ייעוץ משפטי החל מהעסקת העובד הראשון במשק הבית על מנת לקבל תחשיב זכויות עובד וכדי לוודא שאתם פועלים בהתאם לחוק. כך תוכלו לצמצם את חשיפתכם לתביעות שונות ולשקול היטב מהו אופן ההעסקה המועיל והנכון ביותר עבורכם.

ראה גם: